75. rocznica Obławy Augustowskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

19.07.2020

75. rocznica Obławy Augustowskiej

W niedzielę (19.07) zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała podczas uroczystych obchodów 75. rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach, odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników i organizatorów wydarzenia.

W imieniu Prezydenta RP, minister D. Gwizdała wręczył także cztery Krzyże Zasługi - dwa srebrne i dwa brązowe. Odznaczenia zostały nadane, na wniosek wojewody podlaskiego, w uznaniu szczególnych zasług w działalności na rzecz propagowania wartości patriotycznych.
 
Zastępca Szefa BBN złożył także wieniec przed Pomnikiem Ofiar Obławy Augustowskiej.
 
 
 

Szanowni Państwo!

 

Wspólnie z Państwem modlę się za dusze zamordowanych przed 75 laty i pochylam głowę, składając hołd Ofiarom Obławy Augustowskiej – żarliwym patriotom, do końca wiernym idei polskiej niepodległości. „Gibiańska Golgota” to symbol Ich męczeństwa i naszej wiecznej pamięci.

Puszcza Augustowska – która dzisiaj kojarzy się przede wszystkim z pięknem natury, z „zielonymi płucami” Polski i wypoczynkiem – w ostatnich stuleciach była miejscem heroicznych zmagań i oporu Polaków przeciwko zaborcom, najeźdźcom i okupantom. Liczne krzyże, mogiły oraz inne świadectwa historii przypominają o toczonych tu walkach podczas powstania listopadowego i styczniowego, kampanii wrześniowej 1939 roku, a także o bohaterstwie partyzantów Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych. Przejmująco opowiada o tym wytyczony w Puszczy Szlak Orła Białego. Pośród wielu dramatycznych wydarzeń, które miały tu miejsce, w sposób szczególny zapisała się w naszych najnowszych dziejach Obława Augustowska, słusznie nazywana „Małym Katyniem” ze względu na skalę i perfidię dokonanej 75 lat temu zbrodni.

Sowieccy okupanci i ich komunistyczni poplecznicy w naszym kraju dobrze wiedzieli, że uczestnicy podziemia niepodległościowego działającego na tych terenach nigdy nie pogodzą się ze zniewoleniem Polski; że zawsze będą oni przykładem nieugiętego oporu i iskrą wolności. Dlatego zapadła decyzja – jak twierdzą historycy, zapewne z inspiracji samego Stalina – o szeroko zakrojonej, brutalnej akcji pacyfikacyjnej, która ugodziła aż w kilka tysięcy osób, mieszkańców tej ziemi. Oddziały Armii Czerwonej i LWP wraz z funkcjonariuszami NKWD i Smiersz oraz miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa dokonały licznych aresztowań,
gnębiąc i torturując zatrzymanych podczas okrutnych przesłuchań. Około sześciuset aresztantów zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i zaginął po nich wszelki ślad; nigdy już nie powrócili oni do swych bliskich. Możemy się tylko domyślać – niestety z daleko posuniętą pewnością – że zostali zamordowani. Eksterminacja Ofiar Obławy Augustowskiej to największa zbrodnia popełniona na Polakach w okresie powojennym.

Stajemy pod krzyżem na „Gibiańskiej Golgocie” z bólem, z poczuciem strasznej dziejowej krzywdy i niesprawiedliwości. Zaświadczamy, że zawsze będziemy pamiętać o Ofiarach Obławy Augustowskiej. Nigdy nie ustaniemy w odkrywaniu całej prawdy, w ustalaniu wszystkich okoliczności tej zbrodni oraz w działaniach na rzecz upamiętnienia miejsc pochówku zamordowanych. Do dzisiaj bliscy Ofiar nie wiedzą, gdzie spoczywają prochy tych, których bezpowrotnie utracili, nie wiedzą, gdzie mogliby zapalić znicz pamięci dla swych ukochanych. Bezkompromisowe wyjaśnienie tego to nasz patriotyczny, moralny i głęboko ludzki obowiązek. Składam wyrazy wielkiego uznania wszystkim, którzy wytrwale poszukują prawdy, w sposób szczególny dziękując społeczności Gminy Giby. Pragnę zapewnić, że Rzeczpospolita będzie konsekwentnie dążyć do ustalenia historycznych faktów i nieustannie starać się, aby ciągle jeszcze istniejąca zasłona kłamstw, matactw i milczenia została ostatecznie zerwana. Cześć pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, chwała Bohaterom!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda