Inauguracja II kadencji Prezydenta RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

06.08.2020

Inauguracja II kadencji Prezydenta RP

Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką. – Będę prezydentem polskich spraw. To przewodnia myśl mojej prezydentury – podkreślił Andrzej Duda w orędziu.

Zapowiedział, że jest otwarty na współpracę i do tej współpracy zachęca. – Drzwi Pałacu Prezydenckiego były przez ostatnie 5 lat otwarte i zawsze będą otwarte dla różnych środowisk, dla przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych – zapewnił.

ORĘDZIE PREZYDENTA PRZED ZGROMADZENIEM NARODOWYM

 

Zaprzysiężenie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym

– Wierzę w dobrą przyszłość naszej Ojczyzny. Wychodzimy ku niej naprzeciw z radością i nadzieją – bo już nie jeden raz przekonaliśmy się, że razem, wspólnie i solidarnie potrafimy dokonać rzeczy niezwykłych – akcentował Prezydent w orędziu.

Podczas uroczystości Prezydentowi towarzyszyła Małżonka Agata Kornhauser-Duda, córka Kinga oraz rodzice. 

Zgodnie z Konstytucją, Prezydent RP obejmuje urząd po złożeniu wobec ZN następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę można zakończyć słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Msza Święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela

Po mszy Andrzej Duda oddał hołd zmarłym prezydentom Gabrielowi Narutowiczowi, Stanisławowi Wojciechowskiemu, Ignacemu Mościckiemu i Lechowi Kaczyńskiemu. Upamiętnił także Ignacego Jana Paderewskiego i Prymasów Polski: Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa.

 

Uroczystość Inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski 

– Obiecuję, że będę przez następne 5 lat przyznawał te ordery, kierując się po pierwsze: wewnętrznym, głębokim przekonaniem, że danej osobie order się należy. A po drugie: najlepiej pojętym interesem Rzeczypospolitej – mówił Prezydent. 

PRZECZYTAJ CAŁE WYSTĄPIENIE

 

Uroczystość przyjęcia Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP

– Polski żołnierz swoją służbą dla Ojczyzny nawiązuje do najlepszych tradycji polskiej wojskowości – akcentował Andrzej Duda.

– Żołnierze, obiecuję Wam, że przez te kolejne 5 lat będę czynił wszystko, aby Wasz wysiłek wspierać. Będę czynił wszystko, abyście mogli służyć spokojnie, bezpiecznie, mając jak najlepsze wyposażenie – zapewniał Prezydent, deklarując kontynuację programów modernizacji polskiej armii.

Prezydent złożył następnie wieńce przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Źródło: prezydent.pl