Spotkanie Szefa BBN z wicepremier Ukrainy - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

14.08.2020

Spotkanie Szefa BBN z wicepremier Ukrainy

14 sierpnia br. Szef BBN przyjął wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy, panią Olhę Stefaniszyną, która składa wizytę w Polsce m.in. w związku z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Podczas spotkania omówiono sytuację bezpieczeństwa w regionie, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na Białorusi, a także perspektywy dalszej współpracy dwustronnej i wielostronnej, nie tylko na rzecz zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską i NATO, ale również w niedawno powstałym formacie trójkąta lubelskiego, utworzonego przez Litwę, Ukrainę i Polskę.

Szef BBN miał także okazję osobiście pogratulować przyznania Ukrainie statusu uprzywilejowanego partnera NATO, o co zabiegała także Polska. Dzięki temu Ukraina dołączyła do grona takich państw, jak Gruzja, Jordania, Szwajcaria, Szwecja i Finlandia. Jako partner NATO Ukraina zapewniła żołnierzy do operacji Sojuszu, w tym w Afganistanie i Kosowie, a także do Sił Odpowiedzi NATO i ćwiczeń NATO. Sojusznicy wysoko oceniają ten znaczący wkład, świadczący o zaangażowaniu Ukrainy w bezpieczeństwo euroatlantyckie.