Apel pamięci z okazji Święta Wojska Polskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Apel pamięci z okazji Święta Wojska Polskiego

To są groby zwycięzców; dzięki nim mamy wolne państwo – powiedział prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w apelu pamięci wieńczącym pierwszy dzień obchodów Święta Wojska Polskiego w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej.

W uroczystościach wzięli udział także premier, minister obrony narodowej, najwyżsi dowódcy wojskowi, przedstawiciele instytucji rządowych i warszawskiego samorządu. Podczas wydarzenia prezydentowi towarzyszył szef BBN minister Paweł Soloch.

"Polegli za wolną Polskę, za ojczyznę; polegli broniąc tego, co było dla nich ważne, o czym marzyli i o co wcześniej często walczyli – powiedział prezydent, przypominając, że Polska powróciła na mapę Europy i świata dwa lata wcześniej po latach "niebytu, zaborów, niewoli".

PRZECZYTAJ WYSTĄPIENIE PREZYDENTA

"Oni wiedzieli, co znaczy urodzić się w niewoli, kiedy nie ma twojego kraju; dlatego wtedy, także na wezwanie Wincentego Witosa, udało się zebrać milionową armię" - powiedział prezydent, podkreślając, że wielu ochotników służyło wcześniej w armiach państw zaborczych i w polskich legionach.

"Potem wszyscy razem, jako Wojsko Polskie stanęli broniąc ojczyzny przed bolszewicką nawałą, i obronili ją. To są groby zwycięzców" – powiedział. Podkreślił, że na wojskowych Powązkach spoczywają także żołnierze polegli w 1939 r., powstańcy warszawscy, żołnierze powojennego zbrojnego podziemia, członkowie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i ci, "którzy szli ze wschodu po to, żeby Polska była wolna".

Zaznaczył, że w momencie, gdy żołnierze i powstańcy ginęli, trudno było powiedzieć, że była to śmierć w zwycięskiej walce, ale "z dzisiejszej perspektywy jesteśmy na cmentarzu zwycięzców, dlatego, że wolna Polska, która jest dzisiaj, powstała z ich krwi, z poświęcenia, z cierpienia, szaleńczej odwagi, która przybliżała wolną Polskę". "Spotykamy się, aby oddać im hołd, bo tę Polskę naszą, w której dziś jesteśmy, w której możemy im spokojnie hołd oddawać, mamy dzięki nim" - powiedział.

Dodał, że najważniejsze uroczystości państwowe odbywają się na cmentarzu, "byśmy tym bardziej sobie uzmysłowili, co to znaczy mieć wolne państwo". Podkreślił, że przypomina to także politykom o odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa, i że powinni "czynić wszystko, żeby nie było wojny, a ojczyzna trwała wolna, suwerenna i niepodległa".

Źródło: PAP