Konsultacje sekretarzy rad bezpieczeństwa Polski i Ukrainy - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

10.09.2020

Konsultacje sekretarzy rad bezpieczeństwa Polski i Ukrainy

10 września br. Szef BBN minister Paweł Soloch odbył wideokonferencję ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksejem Danyłowem. Omówiono kierunki współpracy dwustronnej i regionalnej w najbliższym czasie i w warunkach pandemii.

Rozmówcy wymienili opinie w sprawach bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, zwracając szczególną uwagę na sytuację na Białorusi. Ołeksej Danyłow otrzymał również zaproszenie do złożenia jesienią wizyty w Polsce, aby utrzymać dynamikę kontaktów polsko-ukraińskich. Omówiono także kontynuowanie konsultacji w formule tzw. trójkąta lubelskiego z udziałem strony litewskiej.