Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin śp. gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. „Gryf” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

17.09.2020

Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin śp. gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. „Gryf”

Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w uroczystości upamiętniającej setną rocznicę urodzin śp. gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. „Gryf”.

Podczas spotkania Prezydent wspominał generała „Gryfa”, którego miał zaszczyt znać osobiście. Andrzej Duda podkreślał, że generał Janusz Brochwicz-Lewiński był typem wspaniałego i szlachetnego człowieka, stanowiącego wzór żołnierza Rzeczypospolitej – niezłomnego w służbie Ojczyźnie.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał szlak bojowy gen. „Gryfa”, w tym przede wszystkim jego zasługi w czasie walk w Powstaniu Warszawskim w szeregach Batalionu „Parasol”, podczas których został ciężko ranny. Andrzej Duda odniósł się także do historii szabli  gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego. Została ona ofiarowana  gen. „Gryfowi” przez polskich patriotów, którzy wydobyli szczątki bohaterów konspiracji niepodległościowej z komunistycznych dołów śmierci na powązkowskiej „Łączce”. Pośród tych, którzy zostali tam pogrzebani w poniewierce i zapomnieniu, byli też towarzysze broni Generała „Gryfa” -  żołnierze Armii Krajowej.

W trakcie uroczystości Prezydent wręczył Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesławowi Kukule portret gen. „Gryfa”, natomiast jego szablę przekazała Agnieszka Bogucka, Przewodnicząca Rady Fundacji im. gen. dyw. J. Brochwicz-Lewińskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, dziedziczącej tradycje Batalionu „Parasol”, której „Gryf” był żołnierzem honorowym.

 

Wcześniej tego samego dnia na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Dariusz Gwizdała upamiętnił generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. "Gryf", zapalając znicz na jego grobie.

***

Generał Dywizji Janusz Brochwicz-Lewiński – żołnierz Batalionu „Parasol”, uczestnik Powstania Warszawskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Janusz Brochwicz-Lewiński zmarł 5 stycznia 2017 roku w Warszawie. Postanowieniem z 12 stycznia 2017 roku został mianowany pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała dywizji. Został pochowany 25 stycznia 2017 w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach.

Źródło: prezydent.pl