Sejmowa komisja obrony narodowej wysłuchała informacji nt. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

07.10.2020

Sejmowa komisja obrony narodowej wysłuchała informacji nt. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Sejmowa komisja obrony narodowej wysłuchała we wtorek informacji na temat głównych założeń nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, która - jak mówił szef BBN minister Paweł Soloch - jest najważniejszym dokumentem koncepcyjnym, który określa główne kierunki myślenia o bezpieczeństwie naszego państwa.

Minister Paweł Soloch przedstawiając główne założenia strategii podkreślił, że została ona opracowana w ścisłej współpracy między stroną rządową, a ośrodkiem prezydenckim.

Jak podkreślił, strategia ta jest najważniejszym dokumentem koncepcyjnym, który określa główne kierunki myślenia o bezpieczeństwie naszego państwa i obywateli. "W pierwszej części Strategii Bezpieczeństwa Narodowego został zarysowany opis środowiska międzynarodowego. I tutaj należy zwrócić uwagę na to, że w opisie sytuacji strategicznych po raz pierwszy jednoznacznie wskazaliśmy na Rosję, jako źródło destabilizacji i zagrożenia" - powiedział szef BBN.

Dodał, że w drugiej części strategii zostały przedstawione niezbędne działania i przygotowania mające na celu wzmocnienie zarówno naszego własnego narodowego systemu bezpieczeństwa, jak i działania na rzecz wzmocnienia jego zewnętrznych filarów takich jak NATO, Unia Europejska czy kwestie strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, a także kwestie współpracy regionalnej.

Szef BBN zaznaczył, że istotnym postulatem, który pojawił się w strategii jest dostosowanie krajowego systemu zarządzania kryzysowego do systemu reagowania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Co ważne w zaproponowanym modelu systemu bezpieczeństwa narodowego stwierdziliśmy, że mocniej powinni zostać wpleceni w ten system marszałkowie Sejmu i Senatu, jako podmioty, które zgodnie z Konstytucją RP zastępują prezydenta, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków" - powiedział Soloch.

Jak dodał, w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego postawiony jest też cel osiągnięcia 2,5 proc. PKB na obronność w roku 2024.

"Jeśli chodzi o NATO, to wskazaliśmy tutaj na kluczowe wyzwania z jakimi mamy do czynienia w ostatnim okresie. A więc przede wszystkim dalsza adaptacja strategiczna NATO skoncentrowana na wzmocnieniu jego funkcji obronnej, odstraszającej. Chodzi nam o budowanie realnych zdolności do odstraszania i do towarzyszących im planów i procedur" - zaznaczył Soloch.

Szef BBN podkreślił, że jeżeli chodzi o strategiczną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, to jest ona w oczywisty sposób związana ze zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski.

Obecny na komisji wiceszef MSZ Marcin Przydacz podkreślił, że strategia ta określa priorytety polskiej polityki bezpieczeństwa - silne osadzenie w strukturach transatlantyckich i europejskich, a także rozwój współpracy dwustronnej, regionalnej z najważniejszymi partnerami.

"To nie tylko Trójkąt Weimarski, to nie tylko Grupa Wyszehradzka, czyli te formuły, które już funkcjonują od wielu lat, ale także nowy format powołany już za czasów prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy jakim jest Bukaresztańska Dziewiątka, zwana inaczej wschodnią flanką NATO" - powiedział Przydacz.

Z kolei wiceszef MON Marcin Ociepa wskazywał, że ze strony resortu obrony najważniejszymi punktami tej strategii są m.in. konieczność integracji systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym, stworzenie ponadresortowego Komitetu Rady Ministrów jako mechanizmu koordynacji zarządzania bezpieczeństwem narodowym, wprowadzenie systemu obrony powszechnej, czy wzmocnienie potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przestrzeni informacyjnej.

Prezydent Andrzej Duda 12 maja br. zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dokument przewiduje przygotowanie i wprowadzenie ustawy o zarządzaniu i bezpieczeństwie narodowym, która ustali hierarchię strategicznych i planistycznych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Wraz z podpisem prezydenta traci moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP jest podstawowym dokumentem państwowym dotyczącym bezpieczeństwa i obronności. Projekt strategii przygotowuje – na podstawie rekomendacji BBN – międzyresortowy zespół; po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów strategię podpisuje prezydent. Strategia jest podstawą dokumentów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa państwa. (PAP)