Spotkanie Szefa BBN poświęcone polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

08.10.2020

Spotkanie Szefa BBN poświęcone polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności

W czwartek, 8 września br., Szef BBN minister Paweł Soloch przyjął Philippe’a Errerę - dyrektora generalnego ds. politycznych i bezpieczeństwa w Ministerstwie Europy i Spaw Zagranicznych Republiki Francuskiej.

Spotkanie poświęcone było omówieniu perspektyw współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Jednym z poruszanych tematów były przygotowania do organizacji przez BBN oraz paryski Instytut Wyższych Studiów nad Obroną Narodową (IHEDN) Polsko-Francuskiego Okrągłego Stołu dot. Polityki Bezpieczeństwa, z udziałem przedstawicieli administracji i ośrodków analitycznych obu państw.

BBN jest współorganizatorem spotkań w formule okrągłego stołu również z partnerami z Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Izraela.