List Prezydenta do generała Sławomira Kowalskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

18.12.2020

List Prezydenta do generała Sławomira Kowalskiego

Pan
gen. dyw. Sławomir Kowalski

 

W związku z odejściem Pana Generała z zawodowej służby wojskowej proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku oraz podziękowanie za wieloletnią służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Chciałbym wyrazić ogromny szacunek dla dokonań Pana Generała na wielu odpowiedzialnych stanowiskach naukowo-dydaktycznych, dowódczych i sztabowych, które wiązały się z realizacją trudnych zadań i obowiązków oraz podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji – ale zawsze tym działaniom towarzyszyło przekonanie, iż to, co się czyni, wynika z najgłębszego przeświadczenia o nadrzędnej wartości, jaką jest służba dla Ojczyzny.

Wiedzę i doświadczenie zdobyte na poszczególnych etapach kariery oficerskiej oraz umiejętności dowódcze i organizacyjne wykorzystał Pan Generał, pełniąc obowiązki Szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, następnie Inspektora Rodzajów Wojsk oraz Dowódcy Centrum Operacji Lądowych – Dowódcy Komponentu Lądowego. Wzorowa żołnierska służba Pana Generała oraz rzetelne wypełnianie zadań, będące wzorem dla podwładnych, wniosły istotny wkład w rozwój Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowny Panie Generale, mam nadzieję, że mimo rozstania z mundurem zachowa Pan w pamięci najlepsze wspomnienia z lat służby. Ufam, że będą one dla Pana źródłem satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny i jej Sił Zbrojnych.

Życzę Panu Generałowi zdrowia i długich lat życia oraz powodzenia we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda