Szef BBN: sytuacja na Białorusi ważnym tematem współpracy polsko-ukraińskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

20.01.2021

Szef BBN: sytuacja na Białorusi ważnym tematem współpracy polsko-ukraińskiej

Sytuacja na Białorusi to ważny temat polsko-ukraińskich konsultacji w sprawach bezpieczeństwa – powiedział PAP szef BBN Paweł Soloch. Podkreślił znaczenie niezależnej, demokratycznej Białorusi dla bezpieczeństwa Polski i Ukrainy.

W środę odbyło się polsko-ukraińskie seminarium na temat sytuacji na Białorusi. W wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele władz Polski, Ukrainy oraz białoruskiej opozycji.

"To kolejne w ostatnim czasie intensywne konsultacje z radą bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. W ostatnich miesiącach coraz ważniejszym tematem naszej współpracy staje się sytuacja na Białorusi" – powiedział PAP szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

"Podstawą naszego bezpieczeństwa - zarówno Ukrainy, jak i Polski - jest niezależna, demokratyczna Białoruś, której mieszkańcy sami decydują o losie swojego państwa" – podkreślił. "Dlatego jesteśmy żywotnie zainteresowani wsparciem procesu demokratyzacji Białorusi. Zależy nam też na spójnej i zdecydowanej polityce Zachodu wobec panującego na Białorusi reżimu" – dodał.

Soloch wyraził zadowolenie z faktu, że „udział w dzisiejszej dyskusji wzięli przedstawiciele niezależnych środowisk białoruskich, w tym szef białoruskiego opozycyjnego Narodowego Zarządu Antykryzysowego amb. Paweł Łatuszka". "Podkreślili oni wagę wsparcia, jakie udzielane jest przez Polskę i Ukrainę na rzecz prześladowanych białoruskich obywateli, ale także w szerszej perspektywie, związane z budowaniem wspólnego stanowiska Zachodu wobec sytuacji na Białorusi" - powiedział. Dodał, że rozwój wydarzeń na Białorusi i wsparcie dla niej będą tematem kolejnych konsultacji. Tego tematu będzie m.in. dotyczyć najbliższe spotkanie trójkąta lubelskiego - przedstawicieli Polski, Litwy i Ukrainy.

W środowej dyskusji wzięli sekretarze rad bezpieczeństwa Polski i Ukrainy Paweł Soloch i Oleksyj Danyłow, wiceministrowie spraw zagranicznych Marcin Przydacz i Wasyl Bodnar, dyrektor OSW Adam Eberhardt, doradca ministra spraw zagranicznych Ukrainy amb. Wołodymyr Chandogij, dyrektor inicjatywy ekspertów spraw bezpieczeństwa iSANS (International Strategic Action Network for Security) Vlad Kobets, a także szef białoruskiego opozycyjnego Narodowego Zarządu Antykryzysowego amb. Paweł Łatuszka.

Wideokonferencja składała się z dwóch paneli poświęconych ocenie obecnej sytuacji na Białorusi, a także analizie potencjalnych działań Polski i Ukrainy na rzecz wspierania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i niezawisłości Białorusi. Seminarium zorganizowały Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Źródło: PAP