Wystąpienie Prezydenta RP podczas 46. sesji Rady Praw Człowieka ONZ - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.02.2021

Wystąpienie Prezydenta RP podczas 46. sesji Rady Praw Człowieka ONZ

 

 

Ekscelencje!

Dostojni Delegaci!

Szanowni Państwo!


Z wielką przyjemnością zabieram głos na forum Rady Praw Człowieka.

Pozwolę sobie rozpocząć od złożenia gratulacji Jej Ekscelencji Ambasador Nazhat Shameem Khan z Fidżi w związku z jej nominacją na stanowisko Przewodniczącej Rady Praw Człowieka. Życzę Pani wszelkich sukcesów w kierowaniu Radą.

Chciałabym również wyrazić uznanie dla Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, Pani Michelle Bachelet i jej Biura za zaangażowanie na rzecz poprawy standardów praw człowieka. Zapewniam Panią, Pani Wysoka Komisarz, że w Polsce ma Pani silnego sojusznika i oddanego partnera.

Ekscelencje!

Czasy, w których żyjemy, są pełne wyzwań. Sytuacja w zakresie praw człowieka nie ulega poprawie. Wręcz przeciwnie: jest jeszcze wiele do zrobienia.

Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i próby jego powstrzymania stanowią najpilniejsze wyzwanie dla społeczności międzynarodowej. Pandemia pokazała, że żadne społeczeństwo ani żaden kraj – biedny czy bogaty – i żadna część świata nie jest odporna na jej negatywny wpływ i skutki uboczne. Konsekwencje pandemii są jednak jeszcze poważniejsze.

ENGLISH VERSION

Po pierwsze, COVID-19 podniósł kwestię opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego do rangi podstawowych praw człowieka.

Po drugie, nie możemy pozwolić, aby pandemia przyczyniła się do jeszcze większego wykluczenia w świecie; do podziału na bogatych i biednych.

I wreszcie, co nie mniej ważne, fakt, że od ponad roku większość uwagi poświęca się zwalczaniu COVID-19 nie oznacza, że inne problemy zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wręcz przeciwnie: sytuacja w wielu częściach świata pogarsza się na naszych oczach.

W moim dzisiejszym wystąpieniu chciałbym się skupić na kilku najpilniejszych kwestiach.

Jako przywódca państwa leżącego w Europie Środkowej pragnę zwrócić uwagę na sytuację w krajach, które graniczą z moim krajem - Polską: na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie. Należy podkreślić, że po wyborach prezydenckich w swojej ojczyźnie tysiące Białorusinów wyszły na ulice, aby skorzystać z przysługujących im podstawowych demokratycznych praw. Skala represji ze strony białoruskiego reżimu, która nastąpiła później, była wręcz alarmująca. W tej sytuacji społeczność międzynarodowa nie może milczeć. Każdy kraj musi wypełniać swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka. Wzywam władze białoruskie do odejścia od polityki ucisku na rzecz polityki dialogu.