List Prezydenta do uczestników uroczystości pogrzebowych por. Romana Szczura vel Szumskiego ps.”Urszula” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

04.03.2021

List Prezydenta do uczestników uroczystości pogrzebowych por. Romana Szczura vel Szumskiego ps.”Urszula”

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych
por. Romana Szczura vel Szumskiego ps.”Urszula”
w Bazylice OO.Bernardynów
w Radecznicy

 

Wielce Szanowna Rodzino!

Szanowni Państwo!

Żegnamy dzisiaj i oddajemy ostatnie honory porucznikowi Romanowi Szczurowi, dzielnemu żołnierzowi Rzeczypospolitej, synowi ziemi zamojskiej i obrońcy jej mieszkańców przed hitlerowskimi i sowieckimi okupantami.

Jego doczesne szczątki spoczną w krypcie bazyliki bernardyńskiej obok pochowanych tutaj przed trzema laty towarzyszy walk: pułkownika Mariana Pilarskiego i podporucznika Stanisława Biziora. Jasna Góra Lubelszczyzny, która przez lata zmagań z najeźdźcami była ostoją i schronieniem dla lokalnego dowództwa i oddziałów Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, teraz przyjmuje Ich już na zawsze, stając się panteonem naszych bohaterów narodowych.

Reżim komunistyczny, z którym porucznik Roman Szczur walczył niezłomnie, chciał skazać Go nie tylko na śmierć, lecz na wieczne zapomnienie. Wyklęty, potępiony i zgładzony, pogrzebany został potajemnie z dala od rodzinnych stron. Najbliższym nie przekazano listu pożegnalnego, który do nich napisał, ani wiadomości o miejscu pochówku. Władze PRL usiłowały odebrać Mu dobre imię i zatrzeć po Nim wszelkie wspomnienia.

Ale wolna Polska zawsze pamiętała. Prawdę przechowali Jego bliscy i podkomendni. Kiedy zaś Rzeczpospolita po raz drugi w XX wieku wybiła się na niepodległość, nasze suwerenne państwo musiało wypełnić obowiązek wobec wiernego oficera swojej armii. Teraz właśnie dopełniamy tej powinności, składając hołd rodakowi, który poświęcił wszystko dla Ojczyzny. I jednocześnie podejmujemy zobowiązanie na przyszłość: zawsze strzec pamięci o tym wspaniałym dowódcy i wielkim patriocie, nade wszystko zaś pielęgnować wartości, w imię których oddał życie: wolność i niezawisłość.

Cześć Jego pamięci! Chwała bohaterowi!

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List został odczytany przez dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. dyw. Dariusza Łukowskiego.