Prezydent: Żołnierze wykonują służbę wzorowo - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

17.03.2021

Prezydent: Żołnierze wykonują służbę wzorowo

Wojsko, żołnierze, także z WOT, z wojsk operacyjnych, Żandarmerii Wojskowej wykonują swoją służbę w sposób wzorowy, z wielkim zaangażowaniem, odpowiedzialnością i profesjonalizmem – podkreślał Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19.

– Jestem bardzo dumny z Państwa służby, z tych zadań, które zostały w czasie pandemii wykonane. Ale niestety muszę też powiedzieć, że sytuacja w tej chwili się pogarsza, trzecia fala pandemii koronawirusa jest absolutnie ewidentna – mówił Andrzej Duda. Wskazał, że z tym wielkim zagrożeniem musimy się zmierzyć w taki sposób, by system ochrony zdrowia, także ten, za który odpowiadają Siły Zbrojne wytrzymał „ten straszliwy napór pandemii, a w związku z tym ogromny wzrost liczby osób hospitalizowanych”.

– Wiadomo, że najważniejszym naszym zadaniem jest niedopuszczenie do sytuacji głęboko kryzysowej. Za sytuację głęboko kryzysową, za sytuację, w której tracimy kontrolę nad przebiegiem pandemii, uważam sytuację, w której następuje załamanie się systemu ochrony zdrowia, nie ma miejsc w szpitalach, nie ma gdzie przyjmować chorych, nie ma respiratorów – powiedział. Prezydent mówił też, że prawdopodobnie możemy się spodziewać wprowadzenia na obszarze całego kraju restrykcji.

To kolejne z cyklu spotkań z przedstawicielami różnorodnych środowisk, mających na celu omówienie doświadczeń po roku walki z pandemią.

 

 

Więcej: