Rozmowy Szefa BBN z doradcą premiera Japonii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

07.04.2021

Rozmowy Szefa BBN z doradcą premiera Japonii

7 kwietnia 2021 r. odbyły się konsultacje w formule widokonferencji Szefa BBN Pawła Solocha z Głównym Doradcą ds. Bezpieczeństwa Narodowego Premiera Japonii, Minoru Kiharą.

Poruszone tematy obejmowały m.in. sytuację bezpieczeństwa w Europie Wschodniej i regionie Azji i Pacyfiku oraz różne formaty współpracy regionalnej, w tym Grupę Wyszehradzką, Inicjatywę Trójmorza oraz ideę Wolnego i Otwartego Indy-Pacyfiku (Free and Open Indo-Pacific, FOIP). Obie strony odniosły się też do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
 
Choć dzieli nas duży dystans geograficzny, łączy wiele wspólnych wyzwań. Mają one implikacje globalne, ale jednocześnie specyfikę regionalną. Dlatego chcemy o nich rozmawiać z Japonią, państwem o ogromnym znaczeniu dla bezpieczeństwa światowego” – stwierdził Szef BBN. Polskę i Japonię łączy partnerstwo strategiczne ustanowione w 2015 r.