Wspomnienie Lecha i Marii Kaczyńskich oraz pracowników KPRP i BBN, którzy zginęli w Smoleńsku - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

10.04.2021

Wspomnienie Lecha i Marii Kaczyńskich oraz pracowników KPRP i BBN, którzy zginęli w Smoleńsku

O godzinie 8:41, 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska Smoleńsk-Północny rozbił się samolot specjalny Tu-154M. Polska delegacja leciała na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę mordu NKWD na polskich oficerach w Katyniu.

Na pokładzie znajdowało się 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński i jego Małżonka Maria, ostatni Prezydent na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, a także załoga samolotu. Wszyscy zginęli.

NAZWISKA OFIAR KATASTROFY

* * *

Najbardziej tragiczną stacją polskiej Golgoty Wschodu był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci – między innymi te słowa miały paść z ust Prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

* * *

"TYM, KTÓRZY ODESZLI"

 

Śp. prof. Lech KACZYŃSKI

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wspomnienie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 roku podjął współpracę z Biurem Interwencji Komitetu Obrony Robotników. Rok później związał się z Wolnymi Związkami Zawodowymi. W Sierpniu’80 został doradcą gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. W 1981 roku został delegatem na I Zjazd Krajowy „Solidarności” i przewodniczącym XI Zespołu Komisji Zjazdowej ds. stosunków z PZPR. Od lipca 1981 był członkiem zarządu regionalnego gdańskiej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym za aktywność w ruchu solidarnościowym został internowany. Brał udział w rozmowach w Magdalence oraz w rozmowach przy Okrągłym Stole w zespole do spraw pluralizmu związkowego.

Po 1989 roku pełnił funkcję ministra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP, nadzorował prace Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 1991 roku zdobył mandat posła na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Centrum. W latach 1992-95 prezes Najwyższej Izby Kontroli. W 2000 roku został powołany przez premiera Jerzego Buzka na stanowisko ministra sprawiedliwości. W 2001 roku stanął na czele Komitetu Krajowego „Prawo i Sprawiedliwość”. Uzyskał mandat posła na Sejm IV kadencji z okręgu gdańskiego. 18 listopada 2002 roku został wybrany na Prezydenta m.st. Warszawy, a 1 sierpnia 2004 roku, w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, otworzył Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 23 grudnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. ŻYCIORYS LECHA KACZYŃSKIEGO

- [...] Z tak wielką troską, przez całe swoje polityczne życie zabiegał o Rzeczpospolitą Pan Prezydent profesor Lech Kaczyński. Najpierw jako młody prawnik, pracownik naukowy, ale jednocześnie ten, który szedł pomagać robotnikom, szedł radzić w sprawach dotyczących prawa pracy, w sprawach dotyczących obrony robotników przed różnego rodzaju prześladowaniami, zwłaszcza tych robotników „Solidarności, tych którzy nie bali się walczyć o wolną Polskę. On także od samego początku nie bał się walczyć o wolną suwerenną Polskę. Potem wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, senator I kadencji, poseł  I kadencji, później przez moment IV kadencji, minister stanu w Kancelarii Prezydenta nadzorujący Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, szef Najwyższej Izby Kontroli, także pamiętny minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który wypowiedział wojnę mafii w Polsce – i zniszczył ją w efekcie. Prezydent Warszawy. Prezydent Rzeczypospolitej. Nasz Prezydent - mówił Prezydent Andrzej Duda 9 kwietnia 2018 roku podczas uroczystości odsłonięcia w Sejmie RP tablicy poświęconej pamięci Lecha Kaczyńskiego. CAŁOŚĆ WYSTĄPIENIA

* * *

 

Śp. Maria KACZYŃSKA

PIERWSZA DAMA 

Wspomnienie śp. Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej

Urodzona w Machowie, Małżonka Prezydenta RP. Jej matka była nauczycielką, a ojciec leśniczym. Rodzina przybyła na teren dzisiejszej Polski z Wilna. Ojciec walczył w wileńskiej partyzantce, jeden z jego braci w szeregach Korpusu gen. Andersa pod Monte Cassino. Drugi brat zginął w Katyniu. Absolwentka Wydziału Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Gdański), od 1978 roku żona Lecha Kaczyńskiego. Po urodzeniu córki i długim urlopie macierzyńskim i bezpłatnym nie wróciła już do pracy zawodowej. W latach 80. zajmowała się wychowaniem córki, tłumaczeniami z języka angielskiego i francuskiego, lekcjami oraz wspomaganiem męża w działalności opozycyjnej i podziemnej. Interesowała się sztuką - teatrem, muzyką, baletem. Lubiła podróże, ceniła sobie życie rodzinne, zwłaszcza spędzanie czasu ze swoimi wnuczkami: Ewą i Martyną. ŻYCIORYS MARII KACZYŃSKIEJ

- Przede wszystkim była osobą bardzo mądrą życiowo. Można także powiedzieć, że była bardzo prostolinijna – gdy coś jej się nie podobało, po prostu to mówiła, ale nigdy w sposób nieprzyjemny, tylko zawsze miało się wrażenie, że robi to z życzliwości, odbiór był taki, że chce pomóc. Że np. rzeczy, na które zwraca uwagę, mają właśnie służyć temu, żeby urząd był jak najlepiej reprezentowany, żeby prezydentura była sprawowana jak najlepiej, w dobrym stylu. Zwracała uwagę np. na ubiór i mówiła: „Proszę nałożyć krawat, sytuacja tego wymaga”. Nigdy nie odebrałem, żeby Pani Prezydentowa zrobiła coś w zdenerwowaniu, nie ‒ zawsze bardzo spokojnie, bardzo rzeczowo. Była taką osobą ‒ jak ja to mówię ‒ twardo stąpającą po ziemi. Bardzo lubiłem i bardzo Panią Prezydentową za to ceniłem – że jej uwagi zawsze były celne, mądre, a jednocześnie w zasadzie oczywiste. Taka była – raczej silną osobowością - tak w przeddzień 8. rocznicy katastrofy wspominał Marię Kaczyńską, w wywiadzie dla portalu Onet, Prezydent Andrzej Duda. CAŁA ROZMOWA

(Fotografia została zrobiona 9 kwietnia 2010 r. Pierwsza Dama przyjeła w Pałacu grupę dzieci ze Wschodu)  RELACJA Z TEGO WYDARZENIA

* * *

 

Śp. Ryszard KACZOROWSKI

OSTATNI PREZYDENT RP NA UCHODŹSTWIE

Wspomnienie śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Urodzony 26 listopada 1919 r. w Białymstoku, polski polityk, mąż stanu, działacz społeczny i harcerz, komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, od 2009 roku honorowy harcmistrz Rzeczypospolitej, po 1945 na emigracji, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1989–1990 Prezydent RP na Uchodźstwie.

Był ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. W grudniu 1990 r. złożył urząd na ręce nowo wybranego w pierwszych, od zakończenia II wojny światowej, wolnych wyborach w kraju i zaprzysiężonego prezydenta RP Lecha Wałęsy. Na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał mu insygnia władzy państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.

* * *

 

Śp. Władysław STASIAK

SZEF KANCELARII PREZYDENTA RP

Urodzony 15 marca 1966 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego (od 24 sierpnia 2006 r. do 8 sierpnia 2007 r. oraz od 16 listopada 2007 r. do 15 stycznia 2009 r.), zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i wdrażanie wydziałów obsługi mieszkańców. Od 15 stycznia 2009 r. zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta. 27 lipca 2009 r. powołany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP.  ŻYCIORYS WŁADYSŁAWA STASIAKA

* * *

 

Śp. Paweł WYPYCH

DORADCA I SEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA RP

Urodzony 20 lutego 1968 roku w Otwocku. Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Był Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów, Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także instruktorem harcerskim i  harcmistrzem w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Od 11 grudnia 2007 r. pełnił funkcję Doradcy Prezydenta RP. 30 kwietnia 2009 r. został mianowany Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP.  ŻYCIORYS PAWŁA WYPYCHA

* * *

 

Śp. Mariusz HANDZLIK

PODSEKRETARZ STANU, DYREKTOR BIURA SZ W KANCELARII PREZYDENTA RP

Urodzony 11 czerwca 1965 r. w Bielsku Białej. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. polityki zagranicznej, pierwszym sekretarzem i radcą ds. polityczno-wojskowych w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, dyrektorem Departamentu Polityki Eksportowej w MSZ oraz wicedyrektorem w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa w MSZ. Był ambasadorem tytularnym i przewodniczącym Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR), ministrem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach ZjednoczonychW latach 2006-2008 Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP. 9 października 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński wręczył Mariuszowi Handzlikowi akt powołania na Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  ŻYCIORYS MARIUSZA HANDZLIKA

* * *

 

Śp. Aleksander SZCZYGŁO

SZEF BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Urodzony 27 października 1963 r. w Jezioranach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 90. był asystentem senatora Lecha Kaczyńskiego oraz specjalistą w biurze prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, poseł na Sejm RP. Był szefem Kancelarii Prezydenta w 2006 roku, potem ministrem obrony narodowej. 15 stycznia 2009 roku prezydent Lech Kaczyński powołał go na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. ŻYCIORYS ALEKSANDRA SZCZYGŁO

* * *

 

Śp. Barbara MAMIŃSKA

DYREKTOR BIURA KADR I ODZNACZEŃ W KANCELARII PREZYDENTA RP

Urodzona 10.11.1957 r. w Pruszkowie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W latach 2002-2005 współpracowała z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP od 2005 r. na stanowisku Dyrektora Biura Kadr i Odznaczeń.

* * *

 

Śp. Izabela TOMASZEWSKA

DYREKTOR ZESPOŁU PROTOKOLARNEGO PREZYDENTA RP

Urodzona 13 września 1955 r. w Kwidzynie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta. W Kancelarii Prezydenta RP pracowała od stycznia 2006 r.

* * *

 

Śp. Katarzyna DORACZYŃSKA

ZASTĘPCA DYREKTORA GABINETU SZEFA KANCELARII PREZYDENTA RP

Urodzona 03.10.1978 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP od 2007 r. – od niedawna na stanowisku Zastępcy Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

* * *

 

Śp. Dariusz JANKOWSKI

ASPIRANT W ZESPOLE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ PREZYDENTA RP

Urodzony 08.07.1955 r. w Warszawie. Zatrudniony w Kancelarii Prezydenta RP od 1993 r. na stanowisku aspiranta w Zespole Obsługi Organizacyjnej Prezydenta. 

* * *

 

Śp. płk dr hab. nauk med. Wojciech LUBIŃSKI

LEKARZ PREZYDENTA RP

Urodzony 04.10.1969 r. w Rykach. Doktor Nauk Medycznych, Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Lekarz Prezydenta RP od 2006 r.

* * *

 

Śp. ks. Roman INDRZEJCZYK

KAPELAN PREZYDENTA RP

Urodzony 14 listopada 1931 r. w Żychlinie, ukończył Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od stycznia 2006 r.

* * *

 

Śp. Jolanta SZYMANEK-DERESZ

SZEF KANCELARII PREZYDENTA W LATACH 2000-2005

Urodzona 12.07.1954 r. w Przedborzu, prawnik, polityk, poseł. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 3 stycznia 2000 roku zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a od 13 czerwca 2000 r. pełniła funkcję szefa Kancelarii Prezydenta RP. 23 grudnia 2000 r. została ponownie powołana na to stanowisko, odwołano ją 18 października 2005 r.


Źródło: prezydent.pl