Awanse generalskie w Policji - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

08.07.2021

Awanse generalskie w Policji

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbędzie się 21 lipca br. podczas uroczystości z okazji Święta Policji.

Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali:

  • insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Głównego Policji;
  • insp. Dariusz Wesołowski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;
  • insp. Rafał  Kochańczyk – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu;
  • insp. Artur Bielecki – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie;
  • insp. Piotr Leciejewski – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy;
  • insp. Roman Rabsztyn – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach;
  • insp. Marek Ślizak – Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji.