ZAPOWIEDŹ: Prezydent RP wręczy sztandar Żandarmerii Wojskowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

13.10.2021

ZAPOWIEDŹ: Prezydent RP wręczy sztandar Żandarmerii Wojskowej

W piątek, 15 października br. o godz. 14:30 na Placu Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.

Pierwsza Dama zostanie matką chrzestną sztandaru. W czasie wydarzenia planowane jest wystąpienie Pary Prezydenckiej.

* * *

Obsługa medialna wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy. Zgłoszenia akredytacyjne, zawierające: imię i nazwisko, nazwę redakcji, PESEL, i numer telefonu, prosimy przesyłać na adres: rzecznikzw@mon.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 października br. (czwartek) do godz. 14.00.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego na Placu Zamku Królewskiego na Wawelu w godzinach: 13.30-14.00.

UWAGA! Ze względów logistycznych na terenie wydarzenia nie ma możliwości instalacji wozów transmisyjnych. Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP.

Poniżej przekazujemy parametry do odbioru sygnału bezpłatnie, bez konieczności umieszczania logo na podstawie sześcioletniej nieograniczonej terytorialnie licencji, bez możliwości udzielania dalszych sublicencji:

Szczegółowych informacji dotyczących obsługi medialnej wydarzenia udziela rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej, ppłk Artur Karpienko, tel. 724 940 151. Informacji nt. udziału Pary Prezydenckiej w wydarzeniu udziela Michał Grzelak, BBN, tel. 721 800 957.