Dowódca Wojsk Łotwy w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Dowódca Wojsk Łotwy w BBN

Szef BBN min. Władysław Stasiak spotkał się z gen.bryg. Jurisem Maklakovsem, Dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotwy. W spotkaniu brali udział również Zastępca Szefa BBN gen. bryg. Roman Polko oraz Szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor.
Min. Stasiak i gen. Maklakovs rozmawiali o dwustronnej współpracy między naszymi krajami, zaangażowaniu w misję w Afganistanie oraz wprowadzanych w obydwu krajach przepisach prawnych dotyczących sfery bezpieczeństwa narodowego.