Nominacje generalskie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Nominacje generalskie

Nominacje generalskie

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak oraz Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło podają do wiadomości wykaz oficerów proponowanych do mianowania na stopnie wojskowe generałów (admirałów) z okazji 3 maja - Święta Narodowego:

na stopień generała broni:

gen. dyw. KWIATKOWSKI Bronisław

gen. dyw. STACHOWIAK Mieczysław Andrzej

na stopień generała dywizji:

gen. bryg. MALINOWSKI Andrzej

gen. bryg. MICHAŁOWSKI Jerzy

gen. bryg. POTASIŃSKI Włodzimierz Edward

na stopień generała brygady:

płk GRABOWSKI Wojciech

płk KAŁUZIŃSKI Sławomir

płk KRĘCIKIJ Janusz Grzegorz

płk MAKOWSKI Krzysztof Antoni

płk OLBRYCHT Marek Jerzy

płk SMOK Zbigniew Kazimierz

płk USAREK Włodzimierz Czesław

na stopień kontradmirała:

kmdr KARWETA Andrzej