Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.03.2022

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

O ostatnich wydarzeniach związanych z rosyjską agresją na Ukrainę, rosnącej liczbie uchodźców, o wizycie Prezydenta USA oraz o nadzwyczajnym szczycie NATO rozmawiali w Pałacu Prezydenckim uczestnicy posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda zwołał RBN w tym roku już po raz trzeci.

– Dziękuję za stawiennictwo. Warto, żebyśmy podzielili się informacjami, żeby była pełna świadomość, jak w danym momencie wygląda obraz sytuacji, obraz sceny politycznej, nie tylko tej naszej, wewnątrzkrajowej, ale także tej międzynarodowej – mówił Prezydent RP, otwierając posiedzenie.

CAŁA WYPOWIEDŹ

– Zapewniam, że stale działamy, stale monitorujemy sytuację, po to, by w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo Polski i Polaków w tej trudnej sytuacji – podsumował spotkanie Prezydent RP.

WYPOWIEDŹ PO POSIEDZENIU RBN

To już trzecie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane w tym roku przez Andrzeja Dudę. Poprzednie, 2 marca, związane było z aktualną sytuacją na Ukrainie. Otwierając tamto spotkanie, Prezydent RP zaapelował do całej sceny politycznej „o jedność, o powstrzymanie się od politycznych swarów i działanie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wcześniejsze posiedzenie odbyło się jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę – 28 stycznia omawiano sytuację wokół Ukrainy i na Białorusi, także z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski oraz przebieg rozmów międzynarodowych.

Zgodnie z art. 135 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

W jej skład wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie lub przewodniczący ich klubów i kół, szef Kancelarii Prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest sekretarzem Rady. Prezydent może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, jeśli uzna to za wskazane.