List Szefa BBN do organizatorów i uczestników VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.06.2022

List Szefa BBN do organizatorów i uczestników VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

Szanowni Państwo,

To już tradycja, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego patronuje kolejnym edycjom Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Jestem pełen uznania dla organizatorów – Akademii Marynarki Wojennej i Zarządu Targów Warszawskich za konsekwentne promowanie kwestii morskich i podkreślanie znaczenia bezpieczeństwa morskiego dla funkcjonowania państwa. W tym roku po raz siódmy Forum będzie okazją do przypomnienia, że nadmorskie położenie naszego kraju to ogromny atut, którego wykorzystanie jest częścią polskiej racji stanu.

Jestem pewien, że podobnie jak ma to miejsce podczas wszystkich spotkań i wydarzeń organizowanych w ostatnich miesiącach, także podczas dzisiejszej dyskusji o bezpieczeństwie morskim pojawiać się będą wątki związane z agresją Rosji na Ukrainę. Wymiar morski tego konfliktu, chociaż toczy się on głównie na lądzie, nie powinien zostać zlekceważony. Konsekwencją rosyjskich działań na Morzu Czarnym jest przecież nie tylko zwiększenie zagrożenia dla terytorium Ukrainy, ale także ryzyko światowego kryzysu żywnościowego. Dlatego odblokowanie ukraińskich portów powinno stać się obecnie jednym z głównych celów międzynarodowej wspólnoty.

Na skutek nowego postrzegania zagrożeń dla bezpieczeństwa, będącego rezultatem rosyjskiego ataku, zmieni się niebawem także sytuacja na Bałtyku, kiedy Szwecja i Finlandia przystąpią do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To bardzo dobra wiadomość dla Polski. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na rezygnację z odbudowy przez nasz kraj własnego potencjału morskiego. Jedynie aktywna rola w zabezpieczaniu morskiej przestrzeni wschodniej flanki NATO uzasadnia podnoszony przez nas postulat niezbędnej międzynarodowej solidarności i zobowiązania do kolektywnej obrony.

W tym kontekście w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z zadowoleniem przyjmujemy informacje o postępach w przygotowaniu do realizacji jednego z kluczowych programów modernizujących Marynarkę Wojenną RP czyli wyposażenia jej w okręty klasy fregata. Pozytywne sygnały o efektywnej współpracy państwowych i prywatnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt „Miecznik” również są powodem do satysfakcji. Liczymy ponadto na dodatkowe, niematerialne korzyści, które powinny być rezultatem tego programu – transfer technologii i pogłębienie zdolności polskich firm do integrowania na narodowym poziomie systemów dowodzenia tak skomplikowanych jednostek uzbrojenia jakimi są okręty.

Pamiętajmy jednocześnie, że bezpieczeństwo morskie państwa to domena wieloaspektowa, o czym wielokrotnie wspominaliśmy w przygotowanej kilka lat temu Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP. Zabezpieczenie morskich interesów kraju, w tym między innymi zapewnienie warunków do utrzymania ciągłości łańcuchów dostaw, zwłaszcza surowców energetycznych, wymaga szerokiego potencjału sił i środków. Należą do nich również okręty podwodne, jednostki zapewniające różnorodne wsparcie oraz coraz istotniejsze w każdej przestrzeni pola walki, systemy bezzałogowe. Bezprecedensowe warunki do rozwoju polskich sił zbrojnych, stwarzane przez postanowienia nowej Ustawy o Obronie Ojczyzny, nie mogą pominąć potrzeb marynarki. Z pewnością warto rozważyć uruchomienie dodatkowych, pozabudżetowych środków na powrót do projektu „Orka”, budowę kolejnej serii niszczycieli min typu Kormoran II czy inicjatywy w zakresie pozyskiwania różnorodnych morskich bezzałogowców. Co istotne, podobnie jak ma to miejsce w przypadku uzbrojenia dla Wojsk Lądowych, możliwe wydaje się rozpatrzenie alternatywnych źródeł ewentualnych dostaw tego typu wyposażenia.

Podczas tegorocznego Forum jedna z sesji poświęcona będzie 100-leciu wojskowego szkolnictwa morskiego. Przy tej okazji chciałbym przekazać na ręce Rektora – Komendanta, kontradm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta serdeczne gratulacje dla Akademii Marynarki Wojennej, obchodzącej ten wspaniały jubileusz. Gdyńska Akademia to przykład doskonale rozwijającej się uczelni, która łączy rzetelne przygotowanie nowych kadr oficerów marynarki z dbałością o pamięć i tradycję, z prowadzeniem istotnych badań naukowych, z rozwijaniem efektywnej współpracy międzynarodowej oraz propagowaniem działalności sportowej i dbałością o kondycję fizyczną zarówno kadry, jak i wychowanków.

Szanowni uczestnicy Forum,

Jestem pewien, że jak co roku, podczas debat omówionych zostanie wiele kwestii dotyczących nie tylko militarnych, ale także politycznych, gospodarczych czy społecznych aspektów bezpieczeństwa morskiego państwa. W ten sposób po raz kolejny podkreślona zostanie jego wielodomenowość, której zrozumienie jest kluczem do prowadzenia spójnej polityki kraju w tym obszarze.

Życzę organizatorom pomyślnego przebiegu VII edycji Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, a wszystkim Państwu ciekawych dyskusji i owocnych rozmów. Liczę jednocześnie na kontynuację tej cennej inicjatywy w kolejnych latach.

 

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Paweł Soloch