Wizyta Szefa BBN w Finlandii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.09.2022

Wizyta Szefa BBN w Finlandii

20-21 września br. minister Paweł Soloch odbył wizytę w Helsinkach. W tej trakcie przeprowadził szerokie konsultacje ze stroną fińską spotykając się z: głównym doradcą ds. bezpieczeństwa Prezydenta Finlandii Petri Hakkarainenem, stałym sekretarzem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jukką Salovaarą oraz stałym sekretarzem w Ministerstwie Obrony Esą Pulkkinenem.

Głównym tematem rozmów był proces akcesji Finlandii do NATO oraz związana z nim koordynacja stanowisk w kluczowych sprawach sojuszniczych, w tym adaptacji wojskowej NATO i wzmocnienia flanki wschodniej. Ważnym elementem konsultacji była też wymiana opinii na temat trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym także możliwych konsekwencji najnowszych decyzji W. Putina o częściowej mobilizacji rezerwistów.
 
Rozmowy pokazały daleko idącą zbieżność stanowisko Polski i Finlandii w najważniejszych zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego oraz kwestii odstraszania i obrony NATO. Minister Soloch wyraził nadzieję, że proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji przebiegnie pomyślnie i już wkrótce Sojusz powiększy się o dwóch członków, którzy stanowić będą silne filary bezpieczeństwa akwenu Morza Bałtyckiego.