Medycy z Ukrainy szkolą się w Polsce z HEMS - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

12.12.2022

Medycy z Ukrainy szkolą się w Polsce z HEMS

Pierwsza grupa medyków z Ukrainy rozpoczęła szkolenie dotyczące Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (ang. Helicopter Emergency Medical Service, HEMS). Szef BBN minister Jacek Siewiera oraz minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślili, że jeden to z elementów wzmacniania ukraińskich zdolności w obszarze bezpieczeństwa.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera wskazał, że program współpracy powstał z inicjatywy małżonki prezydenta RP - Agaty Kornhauser-Dudy oraz małżonki prezydenta Ukrainy - Ołeny Zełenskiej.

Wskazał, że przed rosyjską agresją państwo ukraińskie pracowało już nad stworzeniem systemu lotniczego pogotowia. "Tworzenie struktur lotniczego pogotowia ratunkowego czy służby HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service) po stronie ukraińskiej było ambitnym planem rozwijającego się dynamicznie, nowoczesnego, demokratycznego wolnego i suwerennego państwa" – mówił J. Siewiera.

"W 2021 roku zespół HEMS - czyli lotniczej ewakuacji medycznej - funkcjonował już w Kijowie; były ambitne plany rozwijania tej usługi medycznej dla obywateli Ukrainy w czterech kolejnych miastach, realizowane było także ścisłe partnerstwo z Centrum Doskonałości - Center of Excellence - w Polsce, prowadzonym pod kierownictwem dyrektora LPR prof. Roberta Gałązkowskiego" – podał.

Plany te – jak akcentował szef BBN – "zostały zaburzone, ale nie przerwane przez wojnę". "Dziś wracamy do tych wysiłków, a państwa obecność tutaj jest dowodem na to, że wojna jest jedynie tymczasową przeszkodą w rozwoju wolnej, suwerennej Ukrainy" - powiedział, zwracając się do uczestników szkolenia.

Szef BBN podkreślał, że o wyniku trwającej wojny zdecyduje wzmacnianie odporności państwa ukraińskiego m.in. zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, zdolność do zapewnienia dostępu do infrastruktury krytycznej, a także zdolność do zapewnienia świadczeń zdrowotnych.

"Zespoły HEMS na Ukrainie będą dziś realizować zadania zbliżone do pola walki. Będą to zadania związane z ewakuacją medyczną (...), natomiast w przyszłości staną się filarem cywilnej, skutecznej, nowoczesnej, dumnej, służby ratowniczej dla ludności cywilnej” – mówił J. Siewiera.

"Odbudowa państwa ukraińskiego rozpoczyna się już dziś; cieszymy się, że możemy wspólnie brać w niej udział" - oświadczył minister Siewiera. Zapowiedział, że szkolenie będzie miało także kolejne moduły, dotyczące m.in. szkoleń specjalistycznych dedykowanych leczeniu ciężkich poparzeń, traumatologii oraz leczeniu obrażeń pola walki.

"Rzadko zdarza mi się uruchamiać projekty, które nie mają określonego końca. Ten do nich należy. Rzadko, bo z reguły źle świadczy to o organizatorze. Ten projekt będzie miał koniec dopiero wtedy, gdy Ukraina będzie mogła świadczyć spokojnie świadczenia zdrowotne swoim obywatelom bez zagrożenia wojną" – zaznaczył.

Minister zdrowia Adam Niedzielski akcentował, że szkolenie jest realizowane zgodnie ze standardami europejskimi, jakie realizuje ministrowo w zakresie HEMS. "Takie same szkolenia są realizowane dla naszych zespołów" - wskazał minister A. Niedzielski.

Szef MZ zaznaczył, że oprócz szkoleń, które mają charakter bardzo praktyczny związany z sytuacją kryzysową, Polska współpracuje bardzo ściśle z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy, które przygotowuje się do odbudowy systemu.

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) Robert Gałązkowski podał, że po 15 tygodniach zakończono już projekt szkolenia 550 lekarzy i felczerów w Ukrainie, którzy również pracują blisko linii frontu.

"Dzisiaj inaugurujemy z inicjatywy pań prezydentowych Polski i Ukrainy szkolenie dla naszych kolegów, którzy (…) będą tworzyć śmigłowcową służbę ratownictwa medycznego" – wskazał. Szef LPR przekazał, że szkolenie pierwszej grupy będzie trwało do 21 grudnia br. i będzie obejmować elementy medyczne i współpracy w załodze. Ostatnim etapem szkolenia będą dyżury w bazach LRP.

Wiceminister zdrowia Ukrainy Iryna Mykychak akcentowała, że realizowanych jest wiele innych wspólnych zdrowotnych projektów. "Od dziewięciu miesięcy realizowany jest program ewakuacji medycznej chorych z Ukrainy. Ewakuowano już ponad 2 tys. chorych. 1,5 tys. osób chorych onkologicznie, za pośrednictwem hubu zorganizowanego w Polsce zostało przewiezionych do placówek medycznych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, gdzie poddano je profesjonalnemu leczeniu" - podała.

"Jest takie powiedzenie, że w ciemnych czasach poznajemy światłych ludzi, i chcę powiedzieć, że wszystko to, z czym spotykamy się w Polsce, zarówno ludzie, jak i wszystko, co tutaj się dzieje jest dla nas objawieniem się tego światła, tej dobroci (...). Czujemy polskie serca, polską pomoc u nas w Ukrainie. Wspieracie nas na różnych frontach. Razem walczymy na froncie medycznym" – zaznaczyła Mykychak.

"Państwo nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak ważna jest taka bliska współpraca między naszymi krajami, że mogę zadzwonić do Polski i mam ewakuacyjny pociąg medyczny lub samolot, który zabiera naszych najciężej rannych żołnierzy na leczenie w polskim szpitalu" - powiedziała wiceminister zdrowia Ukrainy.

* * *

Trwające 10 dni szkolenie realizowane jest w formule teoretyczno–praktycznej i obejmie m.in. zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkim w załodze HEMS, ze szczególnym uwzględnieniem zasad skutecznej komunikacji i współpracy oraz procedury operacyjne wykorzystywane podczas realizacji misji HEMS.

Elementem szkolenia są też procedury medyczne m.in. standaryzacja wyposażenia medycznego, specjalistyczne zabezpieczenie pacjenta w różnych stanach zagrożenia zdrowotnego, z uwzględnieniem procedur wysokospecjalistycznych na różnych etapach realizacji misji, w tym m.in. zatrzymanie krążenia na pokładzie śmigłowca, intubacja dotchawicza na pokładzie śmigłowca, czy rozwiązywanie różnych problemów medycznych podczas lotu.

Częścią szkolenia są też warsztaty z ewakuacji ze śmigłowca wraz z pacjentem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym z zadymionej kabiny oraz praktyczne ćwiczenia w zakresie zachowania się oraz ewakuacji pacjenta ze strefy działań wojennych, gdzie nie może wylądować śmigłowiec.

Uczestnicy zostaną też zapoznani z zasadami szkolenia i utrzymywania uprawnień przez personel HEMS z wykorzystaniem symulatora lotów. Dodatkowym elementem, który przewidziany jest podczas szkolenia jest udział w dyżurach załogi HEMS, w tym loty do zdarzeń. (PAP)