Obchody Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

21.12.2022

Obchody Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa

Przed warszawskim Centrum Weterana odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. W obchodach wziął udział Doradca Szefa BBN, Kanclerz Orderu Krzyża Wojskowego gen. dyw. Andrzej Reudowicz, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

* * *

Uczestnicy
obchodów Dnia Pamięci
o Poległych i Zmarłych
w Misjach i Operacjach Wojskowych
poza Granicami Państwa

Szanowny Panie Ministrze!
Żołnierze Rzeczypospolitej!
Szanowni Państwo!

Dwudziestego pierwszego grudnia obchodzimy Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. Datę tę wybrano nieprzypadkowo, ponieważ to właśnie 21 grudnia 2011 roku, na skutek najtragiczniejszego w historii polskich misji zamachu, zginęło w Afganistanie aż pięciu żołnierzy z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy wierni złożonej przysiędze wojskowej oddali życie w służbie, realizując zadania na rzecz globalnego bezpieczeństwa.

Niemal 70-letnia historia zaangażowania Polski w działania poza granicami państwa pełna jest chwalebnych czynów naszych żołnierzy. Przez lata ponad sto dwadzieścia tysięcy przedstawicieli polskiego personelu wojskowego zapisało piękną kartę naszej historii.

Dla żołnierzy udział w misjach to doskonały, praktyczny sprawdzian zdolności, gotowości do działania i przygotowania do stawianych przed nimi zadań. Służba poza granicami kraju to także ważny element budowania bezpieczeństwa państwa. Zaangażowanie Wojska Polskiego w operacje międzynarodowe, w poczuciu solidarności z sojusznikami, jest również inwestycją w nasze własne bezpieczeństwo oraz gwarancją, że w sytuacji zagrożenia dla naszego kraju możemy liczyć na wsparcie partnerów.

Niestety, udział żołnierzy w niebezpiecznych operacjach w zapalnych regionach świata często wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia i życia. Z czcią wspominamy tych, którzy zginęli w misjach pod auspicjami ONZ, NATO i UE – w Afganistanie, Egipcie, Iraku, Kambodży, Korei, Libanie, Łotwie, Namibii, Tadżykistanie, na Bałkanach i Wzgórzach Golan.

Śmierć żołnierza to wielka strata dla armii, narodu i państwa, ale przede wszystkim to ogromna tragedia dla jego najbliższych. Łączę się w bólu z rodzinami poległych. Wszystkim, którzy odeszli na wieczną wartę służąc z poświęceniem Ojczyźnie, oddaję najwyższą cześć. Cała polska wspólnota skłania się przed ofiarą żołnierskiego życia oddanego w imię fundamentalnych wartości, w służbie pokoju i bezpieczeństwa.

W Dniu Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa składam hołd wszystkim żołnierzom, którzy nie powrócili z misji.

Cześć Ich Pamięci!

Andrzej Duda

* * *

Foto: MON