Szef BBN rozmawiał z brytyjskim sekretarzem obrony o czołgach dla Ukrainy - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

16.01.2023

Szef BBN rozmawiał z brytyjskim sekretarzem obrony o czołgach dla Ukrainy

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera rozmawiał w poniedziałek w Londynie m.in. z brytyjskim ministrem obrony Benem Wallace'm oraz z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego sir Timem Barrowem. Tematami rozmów było wsparcie Ukrainy oraz wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

Szef BBN odbył przekrojowe konsultacje z najważniejszymi urzędnikami odpowiedzialnymi za brytyjską politykę bezpieczeństwa i obrony. Oprócz rozmów ze swoim odpowiednikiem - doradcą ds. bezpieczeństwa Premiera Wielkiej Brytanii Timem Barrowem - spotkał się ze specjalnym doradcą premiera ds. zagranicznych i obrony Johnem Bewem, szefem Sztabu Obrony admirałem Antonym Radakinem, podsekretarzem stanu ds. europejskich w brytyjskim resorcie spraw zagranicznych Leo Dochertym, dyrektorem generalnym ds. obrony i wywiadu w tymże resorcie Tomem Drewem oraz odbył konsultacje z ekspertami brytyjskiego wywiadu MI6, z udziałem dyrektora Richarda Moora. Zwieńczeniem rozmów było spotkanie z brytyjskim ministrem obrony Benem Wallace'em, tuż po jego wystąpieniu w Izbie Gmin nt. pomocy Ukrainie.

Celem wizyty było omówienie bieżącego przebiegu wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz koordynacja działań Polski i Wielkiej Brytanii, ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie Ukrainy i wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Rozmowy potwierdziły daleko idącą zbieżność Warszawy i Londynu co do oceny sytuacji i potrzebnych działań. Ich efektem będą m.in. dwu- i wielostronnej przedsięwzięcia realizowane na przestrzeni najbliższych miesięcy.