List Prezydenta RP do uczestników uroczystości podniesienia bandery na ORP „Mewa” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

14.02.2023

List Prezydenta RP do uczestników uroczystości podniesienia bandery na ORP „Mewa”

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystości pierwszego podniesienia bandery
na Okręcie Rzeczypospolitej Polskiej „Mewa” w Gdyni


Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości pierwszego podniesienia bandery na ORP „Mewa”. To symboliczne włączenie nowego okrętu do służby w Marynarce Wojennej wieńczy proces budowy i przekazania go Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszę się, że podobne uroczystości na przestrzeni ostatnich lat odbywały się w Gdyni kilkukrotnie, a polskie siły morskie zyskały w tym czasie kilka nowych jednostek.

Bandera to jednocześnie symbol przynależności okrętu do państwa. Znak, że jest on jego integralną częścią i będzie wypełniać nie tylko militarne, ale także dyplomatyczne zadania. Realizowanie interesów morskich Rzeczypospolitej, również na arenie międzynarodowej, to istotna część misji Marynarki Wojennej. Polskie niszczyciele min, trałowce i okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej doskonale wpisują się w tak zdefiniowaną misję, uczestnicząc w działaniach sojuszniczych morskich zespołów przeciwminowych. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości także ORP „Mewa” – wraz ze swoimi bliźniaczymi jednostkami – stanie się jedną z polskich wizytówek, przyczyniając się do rozwoju naszej narodowej specjalizacji morskiej, za którą można uznać operacje minowe.

Z okazji dzisiejszej uroczystości dziękuję podmiotom polskiego przemysłu stoczniowego, które stoją za sukcesem, jakim są niszczyciele min typu „Kormoran II”. Wyrazy najwyższego uznania składam kierownictwu, kadrze i wszystkim pracownikom stoczni Remontowa Shipbuilding. To Państwa kompetencje, doświadczenie i determinacja pozwoliły zrealizować jeden z najlepiej wykonanych kontraktów w historii krajowego przemysłu zbrojeniowego. Jestem dumny, że polska firma wzięła pełną odpowiedzialność za skonstruowanie tak znakomitego okrętu i wzorowo wywiązała się ze zobowiązania do jego budowy.

Gratuluję i dziękuję także pozostałym uczestnikom konsorcjum budującego „Kormorany” – PGZ Stoczni Wojennej, Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Centrum Techniki Morskiej i wszystkim podwykonawcom. Państwa sukces pokazuje, jak kluczowa jest współpraca, w której podmioty państwowe i prywatne nie rywalizują, ale łączą wysiłki na rzecz realizacji zadania istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa Ojczyzny.

Z zadowoleniem przyjąłem decyzję o dalszym pozyskiwaniu niszczycieli min typu „Kormoran II” i zamówieniu kolejnym takich jednostek. Proces ich budowy pozwoli na wykorzystanie nabytych doświadczeń, a w przyszłości – być może – uczynienie z okrętów tego typu polskiego produktu eksportowego.


Trwająca już blisko rok rosyjska agresja na Ukrainę ma istotne implikacje także dla bezpieczeństwa morskiego w skali międzynarodowej, czego przykładem jest zwiększone zagrożenie dla morskiej i brzegowej infrastruktury krytycznej. ORP „Mewa”, podobnie jak pozostałe okręty wojny minowej, będzie odgrywać ważną rolę w ochronie tej infrastruktury oraz w zapewnianiu bezpieczeństwa szlaków żeglugowych i portów. Od tego zależy nie tylko niezakłócony przebieg wymiany handlowej, ale też sprawne przyjmowanie sprzętu wojskowego dostarczanego drogą morską do Polski. Dlatego każde wzmocnienie sił morskich to krok we właściwym kierunku i odpowiedź na nieznany od dziesięcioleci poziom zagrożeń.

Dowódcy ORP „Mewa” i całej załodze życzę pomyślnych wiatrów i powodzenia w realizacji zadań, które zostaną postawione przed okrętem. Niech podobnie jak poprzednia jednostka nosząca tę nazwę – pierwsza w składzie zespołu sił NATO i goszcząca na pokładzie papieża – również podnoszący dziś banderę niszczyciel min zapisze się w historii polskiej Marynarki Wojennej.

Życzę jednocześnie całym siłom morskim Rzeczypospolitej, aby uroczystości pierwszego podnoszenia bandery odbywały się częściej niż ceremonie jej opuszczania. Życzę zapału i odwagi w budowaniu pozycji i potencjału Marynarki Wojennej, a także powodzenia w służbie dla bezpieczeństwa państwa i jego morskich interesów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

List odczytał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera