ZAPOWIEDŹ: Międzynarodowa konferencja o ratownictwie i ochronie ludności - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

27.02.2023

ZAPOWIEDŹ: Międzynarodowa konferencja o ratownictwie i ochronie ludności

We wtorek 28 lutego br. w Warszawie odbędzie się organizowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego konferencja poświęcona ratownictwu oraz ochronie ludności, z udziałem ekspertów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Celem konsultacji jest analiza wyzwań dla krajowych systemów ochrony ludności m.in. w kontekście doświadczeń z pełnoskalowych działań wojennych na Ukrainie oraz pandemii Covid-19. 

Omówione zostaną również tematy zacieśniania współpracy międzynarodowej w działaniach ratowniczych, współpracy instytucji państwa z organizacjami pozarządowymi, idei „ratownictwa obywatelskiego” oraz wykorzystywania nowych technologii do wspierania systemów ochrony ludności. 

Na zaproszenie Szefa BBN w konferencji udział wezmą m.in. komendanci główni Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, szefowie i wysocy przedstawiciele instytucji ds. ochrony ludności z Litwy, Łotwy i Estonii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariusze.

Prowadzone z państwami bałtyckimi konsultacje są elementem działań Biura Bezpieczeństwa Narodowego związanych z budowaniem odporności państwa na kryzysy, w tym realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP zatwierdzonej przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Podjęcie współpracy w tym formacie było też tematem uzgodnień Szefa BBN oraz prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z krajów bałtyckich.