Międzynarodowa konferencja BBN nt. ratownictwa oraz ochrony ludności - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.02.2023

Międzynarodowa konferencja BBN nt. ratownictwa oraz ochrony ludności

Wykorzystanie doświadczeń z kryzysów do zwiększenia odporności Polski i krajów bałtyckich na zagrożenia oraz do budowania interoperacyjności służb ratowniczych i ochrony ludności - było jednym z tematów międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef BBN Jacek Siewiera podkreślił znaczenie zdolności pozamilitarnych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli. "Los stawia przed nami wyjątkowo trudne zadania w wyjątkowo trudnych czasach" – powiedział J. Siewiera, wskazując na "wyzwania, z jakimi przyszło się mierzyć instytucjom państw, obywatelom w okresie pandemii SARS-CoV-2, później w okresie kryzysu granicznego, licznych kryzysach w różnych częściach świata, aż wreszcie największej wojny w Europie od czasów II wojny światowej".

Zobacz wystąpienie Szefa BBN:

Szef BBN dodał, że "łatwo stracić wyczucie, jak wielką wagę ma nie tylko aspekt zbrojeniowy, jak wielką wagę ma obronność rozumiana nie tylko jako siła armii, ale także odporność państwa rozumiana jako zdolność do odpowiedzi na kryzysy, do ochrony obywateli, do obrony infrastruktury". Zwrócił uwagę, że pandemia "stała się źródłem innowacji na skalę globalną”, niektóre rozwiązania, jak telekonferencje, znalazły stałe zastosowanie, wzrosła świadomość obywateli, wyższy pozostał też poziom prewencji w placówkach ochrony zdrowia.

"Poetka Wisława Szymborska mówiła: tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. Nas już dobrze sprawdzono" – zwrócił się do przedstawicieli służb, przypominając działania w czasie pandemii, pomoc dla uchodźców z Ukrainy, międzynarodowe akcje gaszenia pożarów w Grecji, Czechach i we Francji.

Jak powiedział, celem konferencji jest wspólna refleksja nad "wykorzystaniem doświadczeń z kryzysów", nad tym, "w jaki sposób te kryzysy mogą nas wzmocnić, w jaki sposób możemy zbudować większą interoperacyjność państw naszego regionu, naszych służb ratowniczych i ochrony ludności".

Szef Rady Obrony Cywilnej Litwy Edgaras Geda mówił o potrzebie zmian legislacyjnych i wykorzystania kompetencji organizacji pozarządowych w podnoszeniu odporności państwa.

W konferencji wzięli udział m.in. szefowie Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, PCK, WOT; przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych ochronę ludności z Litwy, Łotwy i Estonii, reprezentanci NGOs i wolontariusze. Konsultacje z krajami bałtyckimi to element działań BBN związanych z budowaniem odporności państwa na kryzysy, w tym realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP zatwierdzonej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Podjęcie współpracy w tym formacie było tematem uzgodnień szefa BBN oraz prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z krajów bałtyckich.(PAP)