Spotkanie prezydenckich doradców z Polski, Turcji i Rumunii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

02.03.2023

Spotkanie prezydenckich doradców z Polski, Turcji i Rumunii

2 marca 2023 r. na zaproszenie Szefa BBN ministra Jacka Siewiery odbyło się spotkanie w formacie trilogu z udziałem doradcy prezydenta Rumunii ds. bezpieczeństwa narodowego Iona Oprișora oraz sekretarza generalnego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Turcji Seyfullaha Hacımüftüoğlu.

Podczas rozmów omówiono sytuację związaną z rosyjską agresją na Ukrainę, rosyjskimi działaniami mającymi na celu destabilizację społeczeństw państw Sojuszu oraz z obecną sytuacją w Mołdawii.

W kontekście Szczytu NATO podniesiono temat zwiększenia gotowości obronnej Sojuszu, nakładów obronnych poszczególnych państw członkowskich, a także konieczności długofalowego wzmocnienia potencjałów przemysłów zbrojeniowych.

Było to trzecie spotkanie w formacie trilogu z udziałem prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z Polski, Rumunii i Turcji. Poprzednie odbyły się w sierpniu 2021 w Stambule oraz w marcu 2022 w Bukareszcie.

Celem formatu jest zacieśnianie współpracy między sojusznikami reprezentującymi największe państwa wschodniej flanki NATO oraz wypracowywanie wspólnego stanowiska w najistotniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego. Konsultacje trilogu organizowane są również na szczeblu ministrów Spraw Zagranicznych.