Spotkanie z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Premiera Królestwa Szwecji - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.03.2023

Spotkanie z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Premiera Królestwa Szwecji

2 marca 2023 r., na zaproszenie Szefa BBN ministra Jacka Siewiery, odbyło się spotkanie z Henrikiem Landerholmem, doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Premiera Królestwa Szwecji. Podczas spotkania omówiono przebieg wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz plany dalszego wsparcia dla Ukrainy zarówno w wymiarze humanitarnym jak i gospodarczym i militarnym.

Rozmowy potwierdziły daleko idącą zbieżność Warszawy i Sztokholmu co do oceny sytuacji i potrzebnych działań. W trakcie rozmów omówiono także kwestie oczekiwań wobec zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, szczególnie w kontekście szwedzkich aspiracji akcesyjnych.

* * *

Stanowisko doradcy premiera Szwecji ds. bezpieczeństwa to nowy urząd. W listopadzie 2022 r. rząd powołał Henrika Landerholma na stanowisko pierwszego szwedzkiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego.