W najbliższym czasie Prezydent określi główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.03.2023

W najbliższym czasie Prezydent określi główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP

W najbliższym czasie Prezydent Andrzej Duda określi główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039.

Zgodnie z Ustawą o obronie ojczyzny, Prezydent RP, jako zwierzchnik sił zbrojnych, określa w drodze postanowienia, na wniosek ministra obrony, Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa (GKR). To najważniejszy wydawany przez Prezydenta RP dokument określający szczegółowe priorytety rozwoju Sił Zbrojnych.

Wydanie GKR rozpocznie cykl programowania rozwoju armii w 15-letniej perspektywie. Dokument jest aktualizowany i wydawany co cztery lata; ostatnio w 2019 r. Projekt jest obecnie opracowywany przy współpracy MON i BBN. Dokument będzie miał charakter niejawny.

W GKR określone zostaną wymagania dotyczące podnoszenia zdolności Sił Zbrojnych RP we wszystkich domenach operacyjnych - lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej. Szczegółowe zapisy dokumentu określą priorytety w zakresie: dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji, szkolenia oraz rozwijania zdolności WOT do wsparcia wojsk operacyjnych.

Zapisy GKR zostaną rozwinięte w opracowanych przez MON i przyjmowanych uchwałą rządu Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039.

Dokumenty stanowić będą następnie podstawę do wydania zarządzenia MON ws. Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2025-2039 oraz opracowania kolejnej edycji Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039.(PAP)