Nagroda specjalna Prezydenta RP w konkursie na esej o strategii bezpieczeństwa narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.03.2023

Nagroda specjalna Prezydenta RP w konkursie na esej o strategii bezpieczeństwa narodowego

25 marca 2023 r. miał miejsce finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Wydarzeniu towarzyszył Konkurs o nagrodę specjalną Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Do finału Konkursu zakwalifikowano 19 prac uczestników etapu szkolnego napisanych na temat „Aktualność Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020 w aspekcie obecnych zmian środowiska bezpieczeństwa w Europie”. Spośród nich Kapituła Konkursu wybrała esej autorstwa Kamila Kocjana z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Zwycięzca odebrał z rąk doradcy szefa BBN gen. dyw. rez. Andrzeja Reudowicza nagrodę specjalną Prezydenta RP.

* * *

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowana jest z inicjatywy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Szef BBN minister Jacek Siewiera objął to wydarzenie patronatem honorowym.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.