Debaty Strategiczne BBN. Perspektywy po szczycie NATO w Wilnie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

24.04.2023

Debaty Strategiczne BBN. Perspektywy po szczycie NATO w Wilnie

Debata „Perspektywy po szczycie NATO w Wilnie" została zorganizowana w związku z przygotowaniami prowadzonymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do szczytu Sojuszu, który odbędzie się 11-12 lipca 2023 r. w Wilnie. Celem debaty było także omówieniem długofalowych kierunków polskiej polityki bezpieczeństwa - w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym - po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zobacz nagranie z debaty:

 
Odsłuchaj debatę:

 

W debacie otwartej przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Jacka Siewierę udział wzięli:

  • generał Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
  • Tomasz Szatkowski, Stały Przedstawiciel RP przy NATO;
  • prof. Jacek Czaputowicz, były Minister Spraw Zagranicznych RP;
  • Justyna Gotkowska, Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
  • Marek Budzisz, ekspert Strategy&Future.

Dyskusję prowadziła Katarzyna Pisarska z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Fundacja była jednocześnie współorganizatorem debaty.

W drugiej, niepublicznej części dyskusji uczestniczyło dodatkowo ok. 30 ekspertów reprezentujących m.in. instytucje państwa, wojsko oraz ośrodki analityczne.

* * *

Polskie priorytety na Szczyt NATO obejmują wzmacnianie sojuszniczego odstraszania i obrony na wschodniej flance (m.in. poprzez wzmocnienie sojuszniczych sił w regionie, wdrożenie nowego modelu sił NATO o wysokiej gotowości, reformę łańcucha dowodzenia oraz rozbudowę infrastruktury wojskowej). Na Szczycie podkreślone powinno zostać także polityczne wsparcie Ukrainy na drodze do jej przyszłej integracji z NATO, zwiększenia budżetów obronnych państw członkowskich, wzmacnianie relacji transatlantyckich, a także roli globalnych partnerstw.

Główne wnioski dotyczące narodowej polityki bezpieczeństwa odnosiły się m.in. do wzmacniania odporności państwa w wymiarze politycznym, militarnym, gospodarczym oraz społecznym, a także prowadzenia działań dyplomatycznych nastawionych na zwiększanie roli Polski jako państwa stabilizującego sytuację bezpieczeństwa w regionie.

* * *

Była to druga dyskusja w ramach projektu Debat Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwsza debata, dotycząca głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP, odbyła się 21 marca 2023 r.

Celem Debat Strategicznych BBN jest prowadzenie na forum publicznym dyskusji, w oparciu o szeroki konsensus, stwarzającej warunki do realizacji wieloletnich planów strategicznych wzmacniania bezpieczeństwa państwa. Tematy dyskusji obejmują kwestie bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Istotnymi obszarami są rozwój Sił Zbrojnych RP, polityka sojusznicza w ramach NATO, konflikt na Ukrainie, budowa odporności instytucji państwa i społeczeństwa oraz wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego. Debaty są także ściśle powiązane z polityką bezpieczeństwa realizowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Do udziału w debatach zapraszani są przedstawiciele instytucji państwa, Sił Zbrojnych RP oraz innych służb i formacji mundurowych, eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele środowiska mediów.