Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

03.05.2023

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował ośmiu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski. Akty mianowania zostały wręczone przez Andrzeja Dudę w Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został:

  • generał dywizji Jarosław Roman Gromadziński – Radca Koordynator Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowany został:

  • generał brygady Arkadiusz Bolesław Szkutnik – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

  • pułkownik Mirosław Bryś – Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;
  • pułkownik Jerzy Andrzej Kwika – Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej;
  • pułkownik Dariusz Andrzej Machula – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej;
  • pułkownik Romuald Tomasz Maksymiuk – Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia;
  • pułkownik Piotr Wagner – Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki.

Na stopień kontradmirała Wojska Polskiego mianowany został:

  •  komandor Wojciech Sowa – Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich.

 

– To bardzo ważny moment w bardzo ważnym dniu – w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ta uroczystość otwiera obchody jednego z najważniejszych narodowych świąt w naszej historii, święta niezwykle ważnego także dla polskiego wojska – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. – To w tej konstytucji polska armia została nazwana tarczą narodu; to wtedy padły słowa ważne do dzisiaj: wojsko jest winne narodowi obronę i bezpieczeństwo, a naród jest winien swojej armii wdzięczność i wsparcie.