List Pary Prezydenckiej do uczestników Parady Konstytucji 3 Maja w Toronto - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

07.05.2023

List Pary Prezydenckiej do uczestników Parady Konstytucji 3 Maja w Toronto

Organizatorzy i Uczestnicy
Parady Konstytucji 3 Maja
w Toronto


Serdecznie pozdrawiamy Polonię kanadyjską i wszystkich uczestniczących w Miesiącu Dziedzictwa Polskiego w prowincji Ontario. Ze wzruszeniem wspominamy spotkania z Państwem, Drodzy Rodacy, podczas wizyty w Ottawie, Toronto, Mississauga i Niagara-on-the-Lake w maju 2016 roku. Nigdy nie zapomnimy niezwykle ciepłego przyjęcia i ówczesnych rozmów z Państwem.

Bardzo się cieszymy, że po raz drugi w samym sercu Toronto gromadzą się Państwo na Paradzie Konstytucji 3 Maja. Dziękujemy za zorganizowanie tego pięknego wydarzenia, za pielęgnowanie narodowej tożsamości i dumy. Gorące pozdrowienia kierujemy do najmłodszych uczestników Parady – dzieci i młodzieży polonijnej, zuchów i harcerzy. Dziękujemy, że tak licznie stawiliście się tutaj, dodając świętowaniu wiele radości, spontaniczności i entuzjazmu. Gratulujemy także wszystkim działaczom Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który właśnie obchodzi swoje 90-lecie. Dziękujemy za kultywowanie polskiej tradycji i języka, zwłaszcza za przekazywanie ich młodym pokoleniom, a jednocześnie za wkład, który wnoszą Państwo w kulturę, naukę i gospodarkę Ontario i całej Kanady, wzbogacając jej wielokulturową społeczność.

Uchwalona 232 lata temu Konstytucja była pierwszą ustawą zasadniczą w dziejach Europy i drugą na świecie – po amerykańskiej. Przyjęto ją, aby ratować państwo polskie przed naporem imperiów otaczających naszą Ojczyznę. Niestety, próba reform ustrojowych okazała się zbyt późna i trzy ościenne mocarstwa – Rosja, Prusy i Austria – ostatecznie podzieliły między siebie terytorium kraju. Dawna Rzeczpospolita upadła, ale pozostawiła wspaniałe dziedzictwo historii i kultury, które do dziś inspiruje nas, Polaków, oraz inne narody Europy Środkowej i Wschodniej. Jest ono aktualne szczególnie teraz, gdy niepodległa Ukraina od ponad roku broni się przed agresją Rosji.

Naród ukraiński broni swych podstawowych praw i niezależności, a zarazem walczy o wartości wspólne dla całego naszego regionu Europy. Dlatego wspominając dziś czasy Konstytucji 3 maja, powinniśmy wyciągać wnioski z historii i kontynuować wsparcie dla Ukrainy. Apelujemy o umacnianie więzi Polonii z rodakami w Polsce oraz o jedność w dalszych solidarnych wysiłkach na rzecz Ukraińców. Pamiętamy, że w chwilach próby, gdy my, Polacy, walczyliśmy o wolność, wsparcie innych narodów było dla nas bezcenne. Wiemy też doskonale, że obecnie to Ukraina walczy za wolność własną, ale również za naszą. Musimy więc robić, co w naszej mocy, by obroniła się przed rosyjskim imperializmem, zagrażającym bezpieczeństwu także innych krajów, pomni na przestrogi Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego.

Dzisiejsza demokratyczna, prężnie rozwijająca się Polska, należąca do NATO i Unii Europejskiej, to wspaniałe osiągnięcie, w którym udział ma również kanadyjska Polonia. Historia sprawiła, że wielu naszych rodaków zmuszonych było do emigracji, jak choćby bohaterscy powstańcy listopadowi, a wśród nich Kazimierz Gzowski, który tu, w Kanadzie, położył zasługi jako współtwórca systemu transportowego. Pamiętamy o żołnierzach Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, którzy szkolili się nieopodal stąd, w Niagara-on-the-Lake, zanim wyruszyli do Europy, aby bronić odrodzonej Ojczyzny przed najazdem bolszewickim. Żywa jest też pamięć o kilkudziesięciu tysiącach żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Sybiraków, osiadłych w Kanadzie, gdy powrót do Polski rządzonej przez komunistów okazał się dla nich niemożliwy. Pamiętamy wreszcie o pokoleniu zaangażowanym w ruch Solidarności, jak również o licznych Kanadyjczykach – nie tylko polskiego pochodzenia – którzy zawsze aktywnie wspierali zarówno ówczesnych emigrantów z Polski, jak i Polaków w Ojczyźnie.

W tym wyjątkowym dniu wspominamy z wdzięcznością minione pokolenia naszych rodaków tu, w Kanadzie, w Polsce i na całym świecie. Dziś mocniej niż na co dzień uświadamiamy sobie, że jesteśmy jedną biało-czerwoną wspólnotą, złączoną wspólnymi ideałami i aspiracjami. Niech widok polskiej flagi, zawieszonej przed ratuszem w Toronto, napełni Państwa serca dumą z dziedzictwa narodowego i z zasług społeczności polonijnej dla obydwu ojczyzn – Polski i Kanady. Raz jeszcze dziękujemy za to, że są Państwo razem tutaj – na Paradzie Konstytucji 3 Maja. I życzymy Państwu, Drodzy Rodacy, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności na cały kolejny rok.

Boże, błogosław Polskę i Kanadę, zachowaj je wspaniałe i wolne, błogosław Polaków i Polonię!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Agata Kornhauser–Duda

 

List odczytał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera