List Prezydenta RP do uczestników Konwentu Morskiego w Gdańsku - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.05.2023

List Prezydenta RP do uczestników Konwentu Morskiego w Gdańsku

Organizatorzy i Uczestnicy
Konwentu Morskiego
w Gdańsku

Magnificencjo Panie Rektorze–Komendancie!
Szanowni Panowie Admirałowie!
Panie Kapitanie, Szanowny Przewodniczący Konwentu Morskiego!
Szanowny Panie Dyrektorze!
Drodzy Państwo!

Serdecznie dziękuję za kontynuację cennej inicjatywy, jaką jest Konwent Morski. Dotychczasowe obrady na tym forum przyniosły wiele interesujących analiz, diagnoz i wniosków dotyczących pełnego uwolnienia olbrzymiego potencjału, jaki daje szeroki dostęp Polski do Bałtyku. Ufam, że również dzisiejsze spotkanie przyczyni się do zdynamizowania i odpowiedniego ukierunkowania polityki morskiej Rzeczypospolitej.

Od 24 lutego 2022 roku państwa bałtyckie i wszystkie kraje Europy Środkowo–Wschodniej, w tym Polska, znajdują się w radykalnie nowej sytuacji. Imperialne dążenia Rosji do zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie, na czele ze zbrodniczą inwazją na Ukrainę, spowodowały tragiczną w skutkach wojnę. Jednocześnie agresja ta wbrew oczekiwaniom reżimu moskiewskiego przyczyniła się do wzmocnienia więzi łączących państwa NATO oraz do rozszerzenia Sojuszu o Finlandię, a ufamy, że wkrótce także o Szwecję. Nową, niezwykle ważną okolicznością jest zainteresowanie ukraińskich władz i przedsiębiorców intensyfikacją współpracy z Polską w zakresie transportu, w tym ruchu towarowego przez port w Gdańsku. Wszystko to rodzi konieczność zrewidowania i odpowiedniego przystosowania działań naszego państwa w dziedzinie obronności morskiej, infrastruktury krytycznej nadbrzeżnej i morskiej oraz innych zagadnień dotyczących żeglugi i eksploatacji zasobów Morza Bałtyckiego.

Cieszę, że przedstawiciele kompetentnych instytucji i organów publicznych, środowiska naukowe i eksperckie oraz takie gremia, jak Konwent Morski, wychodzą naprzeciw współczesnym wyzwaniom, służąc swoją wiedzą, doświadczeniem i inwencją. Dziękuję za zaangażowanie, z jakim włączają się Państwo w to dzieło. Życzę owocnych, inspirujących obrad i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.