Spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa narodowego Bukaresztańskiej Dziewiątki - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

24.05.2023

Spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa narodowego Bukaresztańskiej Dziewiątki

24 maja 2023 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). Było to drugie w historii spotkanie w tej formule. Współgospodarzami spotkania byli szef BBN minister Jacek Siewiera oraz doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta Rumunii Ion Oprisor.

Spotkanie służyło przygotowaniom do planowanego na 6 czerwca 2023 r. w Bratysławie szczyt B9 na szczeblu głów państw i szefów rządów, w którym udział weźmie Prezydent RP Andrzej Duda. Konsultacje potwierdziły wolę kontynuacji pogłębionej współpracy w ramach B9 i dalszego wykorzystywania tej platformy do identyfikowania wspólnych interesów regionu, przekształcania ich we wspólne stanowisko i występowania jednym głosem na forum NATO oraz UE. Państwa B9 zgodnie potępiły nielegalną i niesprowokowaną agresję Rosji na Ukrainę. Zapewniły o gotowości do dalszego wsparcia Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne. Podkreślano znaczenie zwycięstwa Ukrainy dla bezpieczeństwa i stabilności całej Europy.

Tematem rozmów był także zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. Prezydenccy doradcy zgodzili się, że szczyt powinien znacząco podnieść wymiar i jakość współpracy NATO-Ukraina, czyniąc kolejne, realne kroki na drodze przyszłego członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Ponadto, przedyskutowano szczegółowe parametry dalszej adaptacji strategicznej NATO do zagrożenia stwarzanego przez Rosję. W tym zakresie panuje zgoda co do zasadniczych oczekiwań, o które należy zabiegać na etapie ostatnich przygotowań do lipcowego szczytu w Wilnie. Wśród nich znalazły się kwestie wysuniętej obrony, nowego katalogu sojuszniczych sił wysokiej gotowości, pogłębionego planowania operacji obronnych, wzmocnionego łańcucha dowodzenia w regionie, rozbudowy sojuszniczej infrastruktury na wschodniej flance oraz realizacji sojuszniczych zobowiązań w zakresie wydatków wojskowych.

Bukaresztańska Dziewiątka (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry) to formuła spotkań zainicjowana po pierwszej agresji Rosji na Ukrainę w 2014 r. Początkowo zwoływana w formacie prezydenckim, szybko podejmowana była także na innych poziomach - ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony czy prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa. Konsultacje w gronie B9 koncentrują się na sprawach bezpieczeństwa i obronności. Przy ich okazji koordynowane są stanowiska państw B9 przed ważnymi wydarzeniami sojuszniczymi i unijnymi lub w razie wystąpienia nagłych kryzysów. Podstawowym celem B9 jest artykułowanie wspólnego głosu państw wschodniej flanki NATO w najważniejszych dla bezpieczeństwa sprawach będących obiektem sojuszniczych negocjacji.