Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą powstanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

29.05.2023

Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą powstanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej

Podczas wizyty w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

Ta ustawa ma absolutnie historyczne i fundamentalne znaczenie – mówił Prezydent.

Jak zaznaczył Prezydent, podpisana ustawa „dokonuje wiekopomnej zmiany. Centralny Ośrodek Straży Granicznej w Koszalinie stanie się Wyższą Szkołą Straży Granicznej. Będzie zatem prowadzić studia wyższe. [...] Będzie kształcić kadry dedykowane służbie granicznej”.

Nowe regulacje umożliwią powstanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej, a także zmianę nazwy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji w Szczytnie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Akademię Pożarniczą.

Informacja ws. ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych