Debaty Strategiczne BBN. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.06.2023

Debaty Strategiczne BBN. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę

Debata „Wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę" została zorganizowana w celu omówienia wpływu zmian, do jakich w ostatnim czasie doszło w międzynarodowym otoczeniu Polski na sektor bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Debata odbyła się 22 czerwca 2023 r. W części otwartej udział wzięli:

  • Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka24.com;
  • Zuzanna Nowak, analityk ds. energii i klimatu PISM;
  • gen. dyw. Dariusz Łukowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
  • dr Piotr Naimski, były sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej (2015–2022);
  • dr hab. inż. Konrad Świrski, prof. Politechniki Warszawskiej.

Prowadzenie: Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl

Wstęp i posumowanie: minister Jacek Siewiera, szef BBN

W drugiej, niepublicznej części dyskusji uczestniczyło dodatkowo kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących m.in. instytucje państwa, ośrodki analityczne, akademickie oraz sektor prywatny.

 

* * *

Była to trzecia dyskusja w ramach projektu Debat Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Pierwsza debata, dotycząca głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP, odbyła się 21 marca 2023 r.

Druga debata, dotycząca perspektyw po szczycie NATO w Wilnie, odbyła się 24 kwietnia 2023 r.

 

* * *

Celem Debat Strategicznych BBN jest prowadzenie na forum publicznym dyskusji stwarzającej warunki do realizacji wieloletnich planów strategicznych wzmacniania bezpieczeństwa państwa. Tematy dyskusji obejmują kwestie bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Istotnymi obszarami są rozwój Sił Zbrojnych RP, polityka sojusznicza w ramach NATO, konflikt na Ukrainie, budowa odporności instytucji państwa i społeczeństwa oraz wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego. Debaty są także ściśle powiązane z polityką bezpieczeństwa realizowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Do udziału w debatach zapraszani są przedstawiciele instytucji państwa, Sił Zbrojnych RP oraz innych służb i formacji mundurowych, eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie oraz przedstawiciele środowiska mediów.