List Prezydenta RP z okazji promocji na pierwszy stopień oficerski - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.09.2023

List Prezydenta RP z okazji promocji na pierwszy stopień oficerski

9 września 2023 r. we Wrocławiu odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów studiów wojskowo-lekarskich Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz słuchaczy Kursów Oficerskich. W uroczystości wziął udział doradca szefa BBN, Kanclerz Orderu Krzyża Wojskowego, gen. dyw. rez. Andrzej Reudowicz, który odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Jego Magnificencja
Rektor-Komendant
gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka

Uczestnicy promocji na pierwszy stopień oficerski
w Akademii Wojsk Lądowych
im. gen. Tadeusza Kościuszki
we Wrocławiu


Magnificencjo Panie Rektorze-Komendancie!
Wysoki Senacie! Czcigodni Państwo Profesorowie!
Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie!
Szanowni Studenci oraz Słuchacze!
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam uczestników promocji na pierwszy stopień oficerski we wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Gratuluję tego wielkiego honoru absolwentom studiów i kursów oficerskich, którzy dziś stają się podporucznikami Wojska Polskiego.

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych z satysfakcją witam Państwa w korpusie oficerów i przekazuję podziękowania za decyzję o związaniu swojej przyszłości z armią. Od dzisiaj będą Państwo współtworzyć potencjał Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie kształtować własne kariery zawodowe.

W obecnych czasach decyzja o wstąpieniu w szeregi korpusu oficerskiego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą po agresji Rosji na Ukrainę uświadomiła wszystkim, jak nietrwałe i złudne może być poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też serdecznie dziękuję Państwu za włożony wysiłek oraz gotowość włączenia się w działania na rzecz umacniania bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Jako Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych niezwykle zależy mi na tym, aby żołnierze mogli pełnić służbę w jak najlepszych warunkach. Dlatego też konsekwentnie i intensywnie modernizujemy nasze Siły Zbrojne. Dziś liczą one 175 tysięcy żołnierzy. Unowocześniamy system kierowania i dowodzenia. Zapewniamy wysoki poziom finansowania, jednocześnie dbając o ciągłą poprawę statusu oraz warunków materialnych żołnierzy i ich rodzin.

Tempo przemian zachodzących we współczesnym świecie nie pozwala przewidzieć, z jaką rzeczywistością przyjdzie nam zmierzyć się w niedalekiej przyszłości. Z pewnością czeka nas wiele wyzwań, na które musimy być gotowi i doskonale przygotowani. Rozpoczynając służbę wojskową jako oficerowie Wojska Polskiego, zaczynają też Państwo kreślić własne ścieżki kariery zawodowej. Wojsko daje szansę zarówno na rozwój nowoczesnych zdolności dowódczych potrzebnych do obrony kraju, jak i innych umiejętności istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Wierzę, że Wasze dotychczasowe doświadczenia i wiedza zdobyta w Akademii zostaną właściwie i z pożytkiem wykorzystane przez Siły Zbrojne, a zarazem staną się ważnym atutem w Państwa dalszej służbie zawodowej.

Serdecznie dziękuję kadrze dowódczej, naukowo-dydaktycznej i wszystkim pracownikom Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za wysiłek włożony w przygotowanie nowej kadry oficerskiej Wojska Polskiego.

Raz jeszcze serdecznie gratuluję nowo mianowanym oficerom. Życzę Państwu dużo wytrwałości i żołnierskiego szczęścia. Życzę pomyślności i satysfakcji z wypełniania ważnych obowiązków wobec Ojczyzny. Państwa rodzinom, bliskim i przyjaciołom życzę radości i poczucia dumy z dotychczasowych i przyszłych dokonań Pań i Panów Podporuczników.

 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytał doradca szefa BBN gen. dyw. rez. Andrzej Reudowicz.

Foto.: AWL