ZAPOWIEDŹ: Debata o prezydenckim projekcie ustawy dot. reagowania na zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

14.09.2023

ZAPOWIEDŹ: Debata o prezydenckim projekcie ustawy dot. reagowania na zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Dziś, 14 września 2023 r. o godz. 17.00, na Forum Krynica odbędzie się organizowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego panel zatytułowany „Polska odpowiedź na zagrożenia konwencjonalne i hybrydowe. Wnioski z prezydenckiego projektu ustawy”.

W debacie wezmą udział: Szef BBN Jacek Siewiera, Zastępca Szefa BBN gen. broni Dariusz Łukowski, Doradca Szefa BBN gen. dyw. (rez.) Andrzej Reudowicz, Szef Sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych w Brunssum gen. broni Krzysztof Król, Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON dr Piotr Zuzankiewicz oraz dr hab. Przemysław Paździorek z Akademii Sztuki Wojennej.

Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa z 16 sierpnia 2023 r., dotyczy m.in. zmian w systemie planowania obronnego; reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP; oraz wzmocnienia odporności systemu kierowania bezpieczeństwem państwa.

* * *

UWAGA: Obsługa prasowa według ustaleń organizatora, wyłącznie dla akredytowanych przedstawicieli mediów.

Szczegółowych informacji wydarzenia udziela Marcin Skowron, rzecznik prasowy BBN, tel. 721 800 943.