Debaty Strategiczne BBN. Logistyka przyszłego pola walki - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

24.09.2023

Debaty Strategiczne BBN. Logistyka przyszłego pola walki

7 września 2023 r., przy okazji XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, odbyła się czwarta debata strategiczna Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poświęcona zagadnieniom logistyki pola walki.

Celem debaty była wymiana wiedzy eksperckiej między podmiotami i środowiskami zainteresowanymi teoretycznym oraz praktycznym zabezpieczeniem logistycznym współczesnego oraz przyszłego pola walki.

W debacie otwartej przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Jacka Siewierę udział wzięli:

  • Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
  • Piotr Małecki, prezes Defence24
  • gen. bryg. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia
  • gen. dyw. Artur Kępczyński, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
  • gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak

Dyskusję prowadził Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa.

 

* * *

Była to czwarta dyskusja w ramach projektu Debat Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Pierwsza debata, dotycząca głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP, odbyła się 21 marca 2023 r.

Druga debata, dotycząca perspektyw po szczycie NATO w Wilnie, odbyła się 24 kwietnia 2023 r.

Trzecia debata, dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, odbyła się 22 czerwca 2023 r.

 

* * *

Celem Debat Strategicznych BBN jest prowadzenie na forum publicznym dyskusji stwarzającej warunki do realizacji wieloletnich planów strategicznych wzmacniania bezpieczeństwa państwa. Tematy dyskusji obejmują kwestie bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Istotnymi obszarami są rozwój Sił Zbrojnych RP, polityka sojusznicza w ramach NATO, konflikt na Ukrainie, budowa odporności instytucji państwa i społeczeństwa oraz wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego. Debaty są także ściśle powiązane z polityką bezpieczeństwa realizowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Do udziału w debatach zapraszani są przedstawiciele instytucji państwa, Sił Zbrojnych RP oraz innych służb i formacji mundurowych, eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie oraz przedstawiciele środowiska mediów.