Prezydent wskazał kandydata na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

27.10.2023

Prezydent wskazał kandydata na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w drodze postanowienia wskazał generała broni Wiesława Kukułę, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Postanowienie Prezydenta RP zostało wydane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Wręczenie przez Prezydenta RP aktu wskazania odbyło się dziś w Pałacu Prezydenckim.

Wyznaczenie na osobę przewidzianą do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych ma na celu umożliwienie wskazanej osobie wcześniejsze przygotowanie się do pełnienia tej funkcji w czasie wojny. Zarówno w zakresie zapoznawania się z procedurami przewidzianymi na wypadek uruchomienia wojennego systemu dowodzenia, udziału w ćwiczeniach szczebla strategicznego, a także analizy potencjału wojskowego przewidzianego do użycia w operacji obronnej.

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, zgodnie z Art. 134 Konstytucji RP, mianowany jest na czas wojny przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; podlega bezpośrednio Prezydentowi RP, kierującemu obroną państwa we współdziałaniu z Radą Ministrów; oraz dowodzi Siłami Zbrojnymi i innymi jednostkami podporządkowanymi mu zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa.