Awanse generalskie w SZ RP, SG, SOP, SW oraz SKW - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.11.2023

Awanse generalskie w SZ RP, SG, SOP, SW oraz SKW

Prezydent RP Andrzej Duda postanowił o nadaniu stopni generalskich dwunastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, oficerowi Służby Ochrony Państwa, oficerowi Straży Granicznej oraz dwóm oficerom Służby Więziennej. Akty mianowania zostały wręczone dziś przez Prezydenta RP w Pałacu Prezydenckim.

Na stopień generała Wojska Polskiego mianowany został:

 • generał broni Wiesław Kukuła – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został:

 • generał dywizji Adam Joks – Dowódca 2. Korpusu Polskiego – Dowódca Komponentu Lądowego

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali:

 • generał brygady Robert Kosowski – Rektor–Komendant Akademii Sztuki Wojennej
 • generał brygady Krzysztof Nolbert – Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • generał brygady Wojciech Ziółkowski – Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

 • pułkownik Dariusz Czekaj – Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej
 • pułkownik Mirosław Downar – Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej
 • pułkownik Mariusz Majerski – Dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii
 • pułkownik Jacek Sankowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury
 • pułkownik Michał Sprengel – Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • pułkownik Krzysztof Stańczyk – I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
 • pułkownik Piotr Waniek – Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia – Szef Pionu 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego

Na stopień generała brygady w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego mianowany został:

 • pułkownik Maciej Szpanowski – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowany został:

 • pułkownik SG Piotr Boćko – Rektor–Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej

Na stopień generała brygady Służby Ochrony Państwa mianowany został:

 • pułkownik SOP Radosław Jaworski – Komendant Służby Ochrony Państwa

Na stopień generała Służby Więziennej mianowani zostali:

 • pułkownik SW Artur Koczerba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie
 • pułkownik SW Piotr Sękowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

 

Prezydent podczas przemówienia podkreślił, że zmienia się podejście do postrzegania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej wobec zagrożeń, na które musimy odpowiadać.

Andrzej Duda wskazał, że wśród nominowanych są generałowie Wojska Polskiego, ale także generałowie innych formacji: Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej.

    Cieszę się, że pokazujemy rzecz, która w ostatnim czasie stała się dla nas oczywistością, a najważniejsze stała się też i rzeczywistością. Stałego współdziałania, koordynacji i kooperacji zarówno Wojska Polskiego, jak i poszczególnych służb, żołnierzy, funkcjonariuszy, dowódców; umiejętności wspólnego działania i współdecydowania – powiedział.

Prezydent podkreślił, że „od 1989 roku Rzeczpospolita nie znalazła się w tak specyficznej sytuacji bezpieczeństwa, jak od napaści Rosji na Ukrainę”.

– Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna pełnoskalowa. Wspieramy Ukrainę wysyłając pomoc, ale także przyjmujemy tych, którzy chronią się przed wojną. Co ważne musimy walczyć z wynikającymi z tego zagrożeniami, i czynimy to – wskazał Andrzej Duda.

     Obserwujemy, działamy i wyciągamy wnioski także z tego co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wywołuje to konieczność dokonywania zmian modernizacyjnych – zarówno pod względem sprzętowym polskiej armii, polskich służb, ale również pod względem edukacyjnym i strukturalnym – dodał.

Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom polskich służb mundurowych i Wojska Polskiego za dotychczasową służbę i pogratulował awansów generalskich.

W uroczystości udział wzięli: Szef BBN Jacek Siewiera oraz Szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych wraz z Kierownictwem Kancelarii.