Debaty Strategiczne BBN. Liczebność a jakość - kierunki rozwoju Sił Zbrojnych wobec przyszłej wojny - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.01.2024

Debaty Strategiczne BBN. Liczebność a jakość - kierunki rozwoju Sił Zbrojnych wobec przyszłej wojny

Zgoda co do konieczności wzmacniania Sił Zbrojnych RP jest powszechna, ale pojawiają się różne propozycje dotyczące skali i zakresu zmian, a także liczebności i jakości polskiej armii. Jak więc rozwijać Siły Zbrojne RP, aby przygotować je na konfrontację? O tym dyskutowali uczestnicy Debaty Strategicznej Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jednym z istotnych tematów ostatnich wyborów parlamentarnych był problem wielkości, jak i jakości Sił Zbrojnych RP. Mimo powszechnej świadomości i zgody co do konieczności wzmacniania sił zbrojnych, pojawiające się w przestrzeni publicznej propozycje co do skali, jak i zakresu zmian, znacząco się różnią.

Celem kolejnej Debaty Strategicznej BBN była szeroka wymiana poglądów i wiedzy między różnymi środowiskami zaangażowanymi i zainteresowanymi aspektami funkcjonowania oraz rozwoju sił zbrojnych w reakcji na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa, jak również długofalowej polityki bezpieczeństwa państwa.

Uczestnikami debaty byli wojskowi w służbie i w stanie spoczynku, przedstawiciele nauki, przemysłu, jak również niezależni eksperci dysponujący wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze.

Na zaproszenie Szefa BBN ministra Jacka Siewiery w pierwszej części dyskusji udział wzięli: 

  • gen. Wiesław Kukuła - szef Sztabu Generalnego WP
  • gen. bryg. Jerzy Laskowski - zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania ​Obronnego MON
  • gen. bryg. rez. Tomasz Drewniak – STRATPOINTS
  • Ariel Drabiński - ekspert ds. demografii

Dyskusję prowadziła Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Materiały z tej części debaty są udostępne publicznie. W drugiej części dyskusji, mającej charakter zamknięty, wzięło udział dodatkowo kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących instytucje państwa, Siły Zbrojne RP, przemysł oraz niezależne ośrodki analityczne.

 

* * *

Była to piąta dyskusja w ramach projektu Debat Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Pierwsza debata, dotycząca głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP, odbyła się 21 marca 2023 r.

Druga debata, dotycząca perspektyw po szczycie NATO w Wilnie, odbyła się 24 kwietnia 2023 r.

Trzecia debata, dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, odbyła się 22 czerwca 2023 r.

Czwarta debata, poświęcona zagadnieniom logistyki przyszłego pola walki, odbyła się 24 września 2023 r.

 

Debaty Strategiczne BBN

Głównym celem uruchamianego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego projektu Debat Strategicznych jest zbudowanie także na forum publicznym przestrzeni do dyskusji, w oparciu o szeroki konsensus, stwarzający warunki do konsekwentnej realizacji wieloletnich planów strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo państwa.

Tematy debat obejmują kwestie bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Szczególnie istotnymi obszarami są – rozwój Sił Zbrojnych RP, polityka sojusznicza w ramach NATO, trwający konflikt w Ukrainie, budowa odporności instytucji państwa i społeczeństwa na zagrożenia oraz wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego. Debaty są także ściśle powiązane z polityką bezpieczeństwa realizowaną przez Prezydenta RP.

Do udziału w debatach zapraszani są przedstawiciele instytucji państwa, Sił Zbrojnych RP oraz innych służb i formacji mundurowych, eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele środowiska mediów.