Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Obrony Narodowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Obrony Narodowej

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

W rozmowach uczestniczyli również szef BBN Jacek Siewiera oraz zastępca szefa BBN gen. Mirosław Wiklik.

Omówione zostały m.in. temat prezydenckiego projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, reformującej m.in. system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP; sprawy kadrowe związane z mianowaniami na stanowiska Dowódcy Generalnego RSZ oraz Dowódcy WOT; a także kwestie modernizacji technicznej armii oraz kontraktów zbrojeniowych.

* * *

Po zakończeniu spotkania szef BBN Jacek Siewiera poinformował podczas bierfingu prasowego, że „spotkanie poświęcone było kwestiom bezpieczeństwa wojskowego, wewnętrznego państwa w ujęciu bieżącej współpracy, ale również tych aspektów dotyczących strategicznego wymiaru współpracy Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz Ministra Obrony Narodowego”. Jak podkreślił, ta współpraca jest realizowana także „w kontekście planowania operacyjnego, strategicznego oraz inicjatywy ustawodawczej Pana Prezydenta dotyczącej reformy sytemu kierowania i dowodzenia”.

Minister przypomniał, że projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zakłada „reformę system kierowania i dowodzenia, wprowadzenie stałych planów obrony, przygotowanie państwa do reagowania również w warunkach kryzysu hybrydowego oraz działań asymetrycznych, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w pełnoskalowej działalności wojskowej, a stanowią bardzo poważne zagrożenie”.

Kwestia inicjatywy ustawodawczej i współpracy przy formułowaniu tej inicjatywy z nową administracją, z nowym ministrem obrony, wicepremierem, była jednym z tematów rozmów. Pewne wnioski już zostały uwzględnione w projekcie ustawy, który zostanie wniesiony do laski marszałkowskiej – mówił szef BBN.

Jak podkreślił, w możliwie krótkim czasie oczekuje na pozostałe uzgodnienia zarówno ze strony Sztabu Generalnego WP, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej, by nie przedłużać tego procesu.

Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Uzasadnienie Do Projektu Ustawy