Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.05.2024

Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką

Jak co roku przed rozpoczęciem letnich wakacji Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda zaprosili dzieci i młodzież z całej Polski do ogrodów Pałacu Prezydenckiego, by porozmawiać o zasadach bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku oraz właściwym postępowaniu w sytuacjach zagrożenia i bezpiecznym funkcjonowaniu w cyberprzestrzeni.

    Drodzy Młodzi Przyjaciele! Zawsze jest nam bardzo miło, kiedy – czy to w Pałacu, czy w ogrodach Pałacu – rozbrzmiewa radosny dziecięcy śmiech – powitała młodych gości Agata Kornhauser–Duda.

CAŁE WYSTĄPIENIE

Małżonka Prezydenta złożyła życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka. – Życzę Wam, abyście zawsze mieli możliwość realizować swe plany oraz rozwijać pasje i zainteresowania, by jak najdłużej towarzyszyła Wam ta szczególna, dziecięca ciekawość świata, ale najważniejsze: żebyście zawsze czuli się kochani i byli bezpieczni – przekazała.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że okres wakacji, kiedy tak dużo czasu młodzi ludzie spędzają na świeżym powietrzu wspólnie z rówieśnikami, jest szczególny.

    Ale pamiętajcie, że niebezpieczeństwo może przyjść nie tylko w wakacje. Dlatego umiejętności i wiedza, którą tutaj można dziś pozyskać, to wiedza bezcenna na co dzień. Może być potrzebna, gdy Wam lub komuś w pobliżu przydarzy się niebezpieczna sytuacja – powiedział.

Podczas spotkania Prezydent RP wręczył sześciorgu młodym ludziom Medale za Ofiarność i Odwagę.

Za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego uhonorowani zostali:

Klaudia i Oskar Bartniczakowie
para siedemnastoletnich bliźniąt z warszawskiej Woli, która pomogła mężczyźnie ugodzonemu nożem. Nastolatkowie ewakuowali rannego do swojego mieszkania, wezwali pogotowie i policję, a następnie zabezpieczyli krwotok do czasu przyjazdu służb ratowniczych

Filip Faltus
szesnastoletni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej wraz z dyrektorem szkoły, do której uczęszcza, udzielił pomocy ofiarom pożaru: matce i jej pięcioletniemu dziecku

Michał Konarski
szesnastoletni uczeń pierwszej klasy LO o profilu strażackim, który na dworcu PKP w Opolu dzięki swoim umiejętnościom, odwadze i szybkości reakcji uratował życie starszemu mężczyźnie, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, a następnie wspólnie ze strażnikami SOK wykonał resuscytację z użyciem defibrylatora, w efekcie czego przywrócono poszkodowanemu funkcje życiowe

Tymon Pelcer
dziesięcioletni mieszkaniec Tczewa, który podczas zajęć pływackich wykazał się bardzo szybką reakcją i uratował tonącą koleżankę

Piotr Operhalski
szesnastoletni zawodnik Akademii Młodej GieKSy uratował życie mężczyzny, który w Katowicach wtargnął pod nadjeżdżający autobus.

* * *

„Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką” to organizowane przez prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy ze służbami, formacjami, organizacjami ratowniczymi oraz instytucjami, cykliczne wydarzenie realizowane od 2017 r., skierowane do dzieci w wieku 6–12 lat.