Wojskowa narada przed szczytem NATO - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

04.07.2024

Wojskowa narada przed szczytem NATO

Z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka–Kamysza oraz dowódców wojskowych odbyła się narada dotycząca nadchodzącego szczytu NATO w Waszyngtonie. Na poniedziałek rano Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda przekazał również rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

REKOMENDACJE DO NOWEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

    Dzisiejsza narada miała profil wojskowy. Rozmawialiśmy na temat elementów wojskowych dotyczących planowania i decyzji, które będą podejmowane na zbliżającym się szczycie NATO – powiedział Prezydent.

– Analizowaliśmy wszystkie kwestie związane z realizacją dotychczasowych szczytów NATO zarówno madryckiego, jak i wileńskiego oraz mówiliśmy o tym, czego spodziewamy się po szczycie waszyngtońskim.

Wskazywał na kwestie logistyczne, planistyczne, realizacji planów ewentualnościowych, realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zabezpieczenia i zapełnienia bazy magazynowej.

– Komponent polityczny będzie analizowany w poniedziałek – zapowiedział Prezydent, informując, że na godz. 9 postanowił zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Będzie możliwość wymiany myśli i idei związanych z tym, co będzie omawiane od strony politycznej w czasie szczytu NATO – zaznaczył.

Spotkanie miało miejsce w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, gdzie planowane jest utworzenie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO–Ukraina (JATEC). Propozycja utworzenia Centrum przedstawiona została przez Prezydenta RP na szczycie NATO w Madrycie w 2022 r., jako jeden z flagowych projektów wsparcia Ukrainy. Podczas nadchodzącego szczytu w Waszyngtonie Polska będzie zabiegać o finalne decyzje dotyczące uruchomienia Centrum.

Prezydent powiedział również, że zostały przygotowane rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. – Mamy obecnie Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, ale to strategia z 2020 roku, a więc może nie bardzo leciwa, ale od tamtego czasu sytuacja bezpieczeństwa w naszej części świata i w stosunku do Polski zmieniła się bardzo zasadniczo – zaznaczył.

Andrzej Duda mówił, że nowe rekomendacje zostały przygotowane w BBN w konsultacji z 60 ekspertami. – Rekomendacje zostały przeze mnie w szczegółach przeanalizowane – zaznaczył. – Dzisiaj zostały wysłane do Pana Premiera Donalda Tuska, zgodnie z ustawą, a niezależnie od tego przed momentem przekazałem je do rąk Wicepremiera, Szefa MON Władysława Kosiniak–Kamysza – dodał.

Na podstawie art. 24 Ustawy o obronie Ojczyzny Prezydent RP przekazuje Radzie Ministrów rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego przed rozpoczęciem przez rząd prac nad jej projektem. Następnie Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów zatwierdza nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Prezydentowi podczas narady towarzyszył Szef BBN Jacek Siewiera.