Rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

04.07.2024

Rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Andrzej Duda przekazał stronie rządowej rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dokument został przygotowany w BBN, w konsultacji z 60 ekspertami.

REKOMENDACJE DO STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP* * *

Na podstawie art. 24 Ustawy o obronie Ojczyzny Prezydent RP przekazuje Radzie Ministrów rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego przed rozpoczęciem przez rząd prac nad jej projektem. Następnie Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów zatwierdza nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP.