List Prezydenta RP do uczestników promocji oficerskiej w Wojskowej Akademii Technicznej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

06.07.2024

List Prezydenta RP do uczestników promocji oficerskiej w Wojskowej Akademii Technicznej

Jego Magnificencja
Rektor-Komendant
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak
Uczestnicy promocji na pierwszy stopień oficerski
w Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie


Magnificencjo Panie Rektorze-Komendancie!
Wysoki Senacie!
Szanowni Państwo Profesorowie i Nauczyciele Akademiccy!
Szanowni Państwo Oficerowie, Podoficerowie, Szeregowi!
Szanowni Studenci i Słuchacze Wojskowej Akademii Technicznej!

Serdecznie pozdrawiam uczestników promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. W czasie gdy nowoczesne techniki i technologie oraz umiejętności posługiwania się nimi stanowią jeden z kluczowych czynników decydujących o bezpieczeństwie państwa, decyzja Pań i Panów Poruczników o połączeniu służby wojskowej z wykształceniem o charakterze politechnicznym zasługuje na szczególne uznanie. Gratuluję Państwu otrzymania stopni podporucznika Wojska Polskiego.

Doświadczenie uczelni w kształceniu oficerów, którzy po jej ukończeniu zajmują istotne stanowiska w Siłach Zbrojnych RP i podejmują odpowiedzialność za wypracowywanie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, m.in. w ich uzbrojenie i wyposażenie, stanowi dla Państwa dobry prognostyk do dalszego rozwoju kariery. To od Państwa kreatywności, pomysłowości, a także innowacyjnego myślenia zależeć będzie przyszła kondycja polskiej armii. Liczę, że rozwiną je Państwo dzięki edukacji w Akademii.

Nadchodzące lata przynoszą wyzwania w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa i warunków stabilnego rozwoju kraju. Odpowiadając na nie, staramy się wzmacniać Siły Zbrojne ilościowo, dbając jednocześnie o ich rozwój jakościowy. Ma to odzwierciedlenie w licznych programach modernizacyjnych, które owocują coraz bardziej efektywnymi narzędziami przekazywanymi żołnierzom w postaci uzbrojenia i innego rodzaju sprzętu czy systemów wykorzystywanych na potrzeby obrony kraju. Usprawnianie armii obejmuje również proponowane przeze mnie w ostatnim okresie zmiany legislacyjne umożliwiające wykorzystanie wojska w okresie jeszcze przed wybuchem potencjalnego konfliktu i przywrócenie bardziej klarownego systemu kierowania i dowodzenia.

Żadna reforma struktury czy wyposażenia nie zastąpi jednak zasadniczego zasobu Sił Zbrojnych, którym są ich kadry. To ludzki umysł, jego możliwości, nabyta wiedza i umiejętności stanowią wciąż najpotężniejszą broń, którą możemy przeciwstawić pojawiającym się zagrożeniom. Tradycją Wojskowej Akademii Technicznej jest gromadzenie w swoich murach takich właśnie umysłów i budowanie z nich zasobu talentów ukierunkowanych na działanie na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny. Serdecznie dziękuję władzom, kadrze naukowo-dydaktycznej i wszystkim pracownikom uczelni za rozwijanie Państwa indywidualnych predyspozycji i wzbogacanie ich dodatkowo o kwalifikacje niezbędne w służbie oficerskiej.
Jako oficerowie rozpoczynający nowy etap służby wojskowej będą Państwo mieć do czynienia nie tylko z technologiami i sprzętem, ale przede wszystkim z podwładnymi, którymi przyjdzie Państwu dowodzić. Wierzę, że przez lata spędzone w Akademii wypracowali Państwo także cechy liderów potrafiących motywować, budzić szacunek, wymagać, ale też troszczyć się o tych, którzy będą Państwu podlegać.

Dzisiejsza promocja otwiera przed Paniami i Panami Porucznikami możliwości realizowania planów i celów, jakie stawiali Państwo przed sobą u progu wojskowej edukacji. Wierzę, że Państwa indywidualne osiągnięcia będą wiązać się ściśle z rozwojem Sił Zbrojnych RP, ich stałym unowocześnianiem i dostosowywaniem do wymagań rzeczywistości kolejnych dekad XXI wieku.

Życzę Państwu pomyślnego budowania karier i zajęcia stanowisk, które pozwolą wykorzystać Państwa osobiste aspiracje, energię i zaangażowanie. Tym, którzy zdecydują się poświęcić część wysiłków na aktywność naukową, życzę, aby prowadziła ona do tworzenia systemu odporności państwa na wyzwania w najbardziej wymagających nowych domenach. Życzę wszystkim nowo promowanym sukcesów na każdym etapie rozpoczynającej się dziś oficerskiej służby.

Szczególnie gratuluję wyróżnionym, przede wszystkim ppor. Radosławowi Jureckiemu, prymusowi uczelni.

Serdecznie pozdrawiam Rodziny, Bliskich i Przyjaciół, których obecność u Państwa boku jest gwarancją pozytywnego klimatu i budowania wokół Państwa warunków sprzyjających pełnieniu służby na rzecz bezpieczeństwa kraju, zwłaszcza w obecnych wymagających i nieprzewidywalnych czasach.

 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytał zastępca szefa BBN gen. broni Dariusz Łukowski.